کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7730424 مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی استان کرمانشاه 1402/12/09 رجوع به آگهی
7729110 مزایده اجاره مکانی به متراژ 53 متر مربع و زیرزمین به متراژ 28 متر مربع استان فارس 1402/12/09 رجوع به آگهی
7728447 مزایده اجاره محل داروخانه استان لرستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7726668 مزایده فروش ملک به مساحت 475.32 متر مربع با کاربری مسکونی دارای سه واحد مسکونی جمعا به مساحت 193.67 متر مربع و همچنین یک باب داروخانه (داروخانه جالینوس) و یک باب مطب در حال بهره برداری جمعا به مسا... استان هرمزگان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7722587 مزایده واگذاری داروخانه دارالشفا استان خراسان رضوی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7722584 مزایده اجاره محل عینک سازی استان کرمان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7722140 مزایده واگذاری داروخانه مراکز استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/07 1402/12/09
7722007 مزایده واگذاری داروخانه مراکز استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/07 1402/12/09
7708489 مزایده واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان به صورت استیجاری به مدت یکسال استان زنجان 1402/12/07 1402/12/12
7704300 مزایده واگذاری داروخانه استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703950 مزایده اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان استان گیلان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7688462 مزایده اجاره مکان داروخانه بیمارستان استان تهران 1402/11/30 1402/12/07
7688173 مزایده واگذاری داروخانه استان تهران 1402/11/30 1402/12/07
7687511 مزایده اجاره مکان داروخانه استان تهران 1402/11/30 رجوع به آگهی
7682951 مزایده واگذاری و اجاره محل دارو خانه ها استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/29 1402/12/02
7682368 مزایده واگذاری اجاره املاک در 4 ردیف داوخانه - نانوایی - ششدانگ مغازه ضلع غربی و شرقی استان گیلان 1402/11/29 1402/11/29
7681091 مزایده اجاره ساختمان های داروخانه و دوباب مغازه استان گیلان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7675644 مزایده اجاره 4 عنوان شامل: داروخانه متراژ 120 مترمربع - نانوایی متراژ 54 مترمربع - ششدانگ مغازه متراژ 44.64 مترمربع - ششدانگ مغازه متراژ 80.38 مترمربع استان گیلان 1402/11/28 1402/12/03
7674856 مزایده واگذاری مکان داروخانه سرپایی استان مرکزی 1402/11/28 1402/11/28
7673852 مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان استان تهران 1402/11/28 1402/11/29
صفحه 1 از 285