مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش درختان ریشه کن در محدوده رانشی ناشی از سیل میسر جاده - فروش درختان سیل آورده در بستر رودخانه -... 1398/08/01 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 22254 فرعی از یک اصلی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش سه واحد آپارتمان مسکونی خود هر کدام به مساحت حدود 90 مترمربع 1398/08/01 1398/08/25
فروش سردرختی محصول کیوی 1398/08/01 رجوع به آگهی
مزایده عمومی سه شنبه بازار 1398/08/01 1398/08/18
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه همکف به مساحت 116.71 مترمربع قطعه اول تفکیکی به پلاک 6959 فر... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 200.60 مترمربع پلاک ثبتی 1355 فرعی از 48 الی 979 فرعی و 981 الی 999 فرعی... 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی پراید سفید مدل 93 1398/07/30 رجوع به آگهی
یک خودرو ی 206 به رنگ سفید مدل 1389 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 34 فرعی از 12 اصلی بخش 12 مساحت زیر بنا 440 متر مربع کلا مساحت بنای همکف 147.76 متر م... 1398/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1703