مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت شش هزار و هفتصد و هفتاد و یک ممیز سیزده متر مربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره تعداد واحد تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1390 به رنگ سفید روغنی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل کارخانه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مسکونی به مساحت سه هزار و هفتصد و سی و سه متر مربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری چهار غرفه با کاربری (دفتر حمل و نقلی، دفتر خدماتی) 1401/04/11 1401/04/20
مزایده فروش املاک شرکت با کاربری (تجاری/مسکونی ـ مسکونی ـ اداری ـ تجاری ) 1401/04/11 1401/04/20
مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری زانتیا اس ایکس به رنگ سفید روغنی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد مسکونی قدیمی و در حال تخریب به مساحت حدود 60 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین شامل دو قطعه 1 . 1 . قطعه اول به مساحت تقریبی 1200 مترمربع - قطعه دوم به مساحت حدوداً 2415.86 مترمربع 1401/04/09 1401/05/05
مزایده ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین مشتمل برساختمان به مساحت 994 مترمربع 1401/04/09 1401/04/21
مزایده فروش ملک دارای کف کرسی قدیمی حدوداً بمساحت50 مترمربع 1401/04/09 1401/05/04
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه آن 285 مترمربع و مساحت اعیانی آن 144 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه دارای مساحت 42/ 21 متر مربع و بر مفید 50/ 4 متر 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت1520مترمربع 1401/04/09 1401/04/23
صفحه 1 از 2228