مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اموال منقول و غیر منقول ـ مقدار مشاع 4 دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 878 فرعی ا... 1398/11/03 رجوع به آگهی
یک دستگاه جت اسکی فاقد پلاک یاماها 1100 به رنگ زرد مدل 2009 1398/11/03 1398/11/21
6 عدد ماوس گیمینگ ایپیگیرمورفکس 1398/11/03 1398/11/26
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت چهار هزار و پانصد و هشتاد متر مربع 1398/11/03 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو سواری پراید سایپا مدل 93 1398/11/03 1398/11/23
فروش فروش شش دانگ  ملک 1398/11/03 1398/11/15
یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر مربع 1398/11/03 رجوع به آگهی
مزایده ملک-ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 25.51 مترمربع و .... 1398/11/03 1398/11/30
فروش میزان 10 تن ماهی 1398/11/03 رجوع به آگهی
فروش 50 عد شلوار سایزهای مختلف و اعم از پارچه های کتانی و لی و جین در رنگ های مختلف - تعداد 5 عدد پا... 1398/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 1994