کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8016303 مناقصه Supply of SRT کشور عمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016288 مناقصه Preparing a macroeconomic framework for exiting the oil sector کشور عمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016240 مناقصه Supply of Light distributing device کشور عمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016190 مناقصه Supply of Audio board کشور عمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016114 مناقصه Supply of Nilsat Earth Statione کشور عمان 1403/03/03 رجوع به آگهی
8008920 مناقصه Provision of Orifice Meter Inspection Tool Kit کشور پاکستان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008914 مناقصه Procurement of 10 x Mix Gas Diving Set کشور پاکستان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8008892 مناقصه Covering Twist Tile Seal کشور پاکستان 1403/03/01 رجوع به آگهی
8007762 مناقصه Supply, Design, Installation and Operation to Establish a Central Control System Unit کشور عراق 1403/02/31 رجوع به آگهی
8007642 مناقصه Digital Oilfield - Initial Stage Construction کشور عراق 1403/02/31 رجوع به آگهی
8007607 مناقصه Provision of Dubai General Administrative Services کشور عراق 1403/02/31 رجوع به آگهی
8007509 مناقصه Extension and Upgrade of Bilat Al Shuhadaa School کشور عراق 1403/02/31 رجوع به آگهی
8003264 مناقصه Supply new complete heavy duty horizontal centrifugal pumps کشور عراق 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003201 مناقصه SUPPLY COMPLETE STEAM TURBINES کشور عراق 1403/02/30 رجوع به آگهی
7984822 مناقصه واگذاری عملیات اجرای اسکلت بتنی بخش مشردین پروژه مرکز آموزشی و درمانی اوتیسم استان البرز، کشور عراق، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/29 1403/02/30
7982013 مناقصه Providing Spare part to cooling tower کشور عراق 1403/02/27 رجوع به آگهی
7981974 مناقصه Purchas of Explosion Proof Local Control Station کشور عراق 1403/02/27 رجوع به آگهی
7981907 مناقصه Supply heater exchanger extractor کشور عراق 1403/02/27 رجوع به آگهی
7978648 مناقصه Supply Main Electrical Substation of Niggata کشور عراق 1403/02/26 رجوع به آگهی
7978431 مناقصه Supply Power transformers کشور عراق 1403/02/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2351