مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
CONSTRUCTION 1399/10/30 رجوع به آگهی
Supply of Infokiosks in a quantity 10 units 1399/10/17 رجوع به آگهی
Skills Development for a Modern Economy Project 1399/10/11 رجوع به آگهی
Procurement of computers, microscopes and laboratory equipment - Republic of Uzbekistan 1399/10/07 رجوع به آگهی
Procurement of computers, microscopes and laboratory equipment 1399/09/29 رجوع به آگهی
Design, supply and installation for Data Transmission Infrastructure: Lot 1: Signaling and Telecoms;... 1399/09/23 رجوع به آگهی
Distributed Solar Photovoltaic (PV) Systems in Uzbekistan 1399/09/23 رجوع به آگهی
Supply of IT Equipment 1399/09/11 رجوع به آگهی
Supply of IT Equipment 1399/09/03 رجوع به آگهی
Design, supply and installation for Data Transmission Infrastructure: Lot 1: Signaling and Telecoms;... 1399/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30