مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6290964 مناقصه Furniture for Centers of Employment 1401/11/27 رجوع به آگهی
6272368 مناقصه Procurement of Infant transport incubators 1401/11/23 رجوع به آگهی
6272359 مناقصه THREE (3) AUTOTRANSFORMERS 330/110/10kV 195 MVA 1401/11/23 رجوع به آگهی
6272356 مناقصه SUPPLY ONE (1) BOOSTING COMPRESSOR UNIT (BCU) 1401/11/23 رجوع به آگهی
6272350 مناقصه Creation of new system of transition _RPWD 1401/11/23 رجوع به آگهی
6224990 مناقصه SUPPLY OF ONE (1) UNIT 40MVA set-up 10/110 kV TRANSFORMER 1401/11/09 رجوع به آگهی
6224984 مناقصه Supply and Commissioning of One (1) 30 MWt Gas Power Plant 1401/11/09 رجوع به آگهی
6124902 مناقصه Technological equipment 1401/10/18 رجوع به آگهی
6057912 مناقصه PROCUREMENT OF OFFICE FURNITURE FOR UNHCR OFFICE PREMISES IN UZHGOROD 1401/09/27 رجوع به آگهی
6048590 مناقصه Vehicle Purchases 1401/09/24 رجوع به آگهی
6026156 مناقصه PROCUREMENT OF REPAIR, DESIGN AND DECORATIVE WORKS 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026147 مناقصه SUPPLY OF GENERATORS 1401/09/17 رجوع به آگهی
6023068 مناقصه Equipment and supplies for restoration of energy infrastructure 1401/09/16 رجوع به آگهی
6009834 مناقصه PROCUREMENT OF REPAIR, DESIGN AND DECORATIVE WORKS 1401/09/13 رجوع به آگهی
6009055 مناقصه PROCUREMENT OF WHEEL TRAILERS FOR GENERATORS 1401/09/13 رجوع به آگهی
6009005 مناقصه ESTABLISHMENT OF FRAME AGREEMENT FOR SUPPLY OF NFI BAGS 1401/09/13 رجوع به آگهی
5999465 مناقصه CONSTRUCTION, MANTLING AND FURNISHING WORKS OF NEW OFFICE PREMISES 1401/09/09 رجوع به آگهی
5996475 مناقصه Computer and networking equipment for the Ministry of Digital Transformation 1401/09/08 رجوع به آگهی
5985260 مناقصه PROCUREMENT OF REPAIR, DESIGN AND DECORATIVE WORKS IN UNHCR KYIV CO 1401/09/06 رجوع به آگهی
5962737 مناقصه SUPPLY AND INSTALLATION OF PARKING SPACE FOR NEW OFFICE PREMISES 1401/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20