مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Construction of Battambang Solid Waste Management 1399/10/07 رجوع به آگهی
Ex-post evaluation of 3 water supply projects, Cambodia 1399/09/11 رجوع به آگهی
Kamping Pouy Main Canal and Distribution Network 1399/08/26 رجوع به آگهی
Cost Recovery for Urban Drainage and Sanitation Services 1399/07/30 رجوع به آگهی
Kamping Pouy Link Canal and Reservoir Embankment 1399/07/30 رجوع به آگهی
Kamping Pouy Construction of Drainage Network 1399/07/30 رجوع به آگهی
Construction of a New WTP and Raw Water Source Development in Svay Rieng 1399/07/14 رجوع به آگهی
Kep Coastal Road subproject 1399/07/06 رجوع به آگهی
Procurement of IPC Equipment for Referral Hospitals 1399/07/06 رجوع به آگهی
Nam Ngum Reservoir Access Improvements 1399/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12