مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
SUPPLY AND COMMISSIONING OF HEAD STOCK HOUSING FOR SR 2000B 1398/07/25 رجوع به آگهی
SUPPLY AND COMMISSIONING OF HEAD STOCK HOUSING FOR SR 2000B 1398/07/25 رجوع به آگهی
Supply and Delivery of Dielectric Frequency Response Analyzer 1398/07/25 رجوع به آگهی
SUPPLY AND DELIVERY OF A SINGLE PHASE HV TRANSFORMER (11 KV/400 V, 16 KVA) 1398/07/25 رجوع به آگهی
Supply of Cable, Voltage grade 3.3 kV (E), 1 Core x 185 sq-mm, stranded, compacted Copper conductor,... 1398/07/25 رجوع به آگهی
SUPPLY, INSTALLATION & COMMISSIONING OF AN OILY WATER SEPARATOR FOR POWER STATION 1398/07/25 رجوع به آگهی
LIQUID NITROGEN TANK 1398/07/25 رجوع به آگهی
Purchase Tractor Unit, Agricultural Tractor Back Unit 1398/07/25 رجوع به آگهی
Hiring of Wellbore Cleanup Services 1398/07/25 رجوع به آگهی
Cash Payments & Distribution Services 1398/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 1235