مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Provision of Training Venue facilities including Hotel accommodation and Catering services in Dubai,United Arab Emirates from April 1-9,2022 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه Providing Logistic Services for International Patient Care 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه Unified queue management system 1399/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه Unified queue management system 1399/04/03 رجوع به آگهی
مناقصه Supply Hs queue 1399/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه Unified queue management system 1399/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه Opthalmology Equipment 1399/03/13 رجوع به آگهی
مناقصه Opthalmology Equipment 1399/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه SPECIAL CONSULTANCY SERVICES 1399/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه Implementation of Decision Support unit 1399/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه Repairs and maintenance of electromechanical equipment 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه The standardized system of waiting lists 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Repair and maintenance of electromechanical devices 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه System Consolidated Queue Management 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Blood and pending management system maintenance 1398/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Supplying medicines in the rapid agreement system 1398/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه Supply & Installation of Medical Equipment 1398/12/21 رجوع به آگهی
مناقصه Waste compactors supply - Supply of trucks 1398/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه Project of Requirements for Preparation Pesticide residues testing in food 1398/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه INTERIOR DESIGN & FURNISHING, ELETRICAL AND CIVIL WORKS EMERGENCY 1398/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20