مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Providing and transferring (10,000) gallons of water per day 1398/06/03 1398/06/19
Supply and transfer quantity (15,000) gallons of water per day 1398/06/03 1398/06/19
Supply and transfer of (60.000) gallons of water per day 1398/06/03 1398/06/19
Transfer of (7000) gallons of non-potable water daily 1398/06/03 1398/06/19
Transfer of (60.000) gallons of treated water per day 1398/06/03 1398/06/19
Supply and transfer (30000) gallons of water per day 1398/06/03 1398/06/19
The transfer of (30,000) gallons of treated water daily 1398/06/03 1398/06/19
Transfer of (35.000) gallons of treated water daily 1398/06/03 1398/06/19
Transfer of (140.000) gallons of treated water daily 1398/06/03 1398/06/19
Providing and transporting (30.000) gallons of water per day 1398/06/03 1398/06/19
صفحه 1 از 89