مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Construction Work of Two RCC Elevated Water Reservoirs in Kunduz Province 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه Construction Work of One RCC Elevated Water Reservoir 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه Construction Work of Two RCC Elevated Water Reservoirs 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه Water Reservoirs in Paghman District of Kabul Province 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF HEIFERS FOR DACAAR PROGRAM 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه Support for Indonesia’s Health Sector Reform Strategy (HSRS) 1400/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه Supply and delivery of Medical Consumable 1400/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه Supply and Delivery of Communication-IT Equipment 1400/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه supply and delivery of educational and hygiene kits 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه Drilling of One Tube Well by Rotary Rig 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Diesel Fuel L62 Turkmenistan or equivalent 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه Internet Service 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه Development of the Philippine Rice Industry Roadmap (PRIR) 2021-2035 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF PVC PIPE AND FILTER 8” FOR KABUL PROVINCE 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation and Construction of Sub-projects (Yatim Tepa and Dashtqala Irrigation Sub-project) in Takhar 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation and Construction of Sub-projects (Aqtepa Sub-project in Kunduz) 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه Rehabilitation and Construction of Sub-projects (Qalai Zal Canal Sub-project and Gultepa Canal Sub-project) in Kunduz 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه Drilling of One Tube Well by Rotary Rig 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه Drilling of One Tube Well by Rotary Rig in Paghman District of Kabul Province 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه Drilling of Three Tube Wells by Rotary Rig 1399/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 31