مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6023032 مناقصه Provision of development of design, drawings, and Internal Engineering Estimates (BoQ) for barbecue area and greenhouse 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023023 مناقصه Procurement of Mung Bean Seed 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023016 مناقصه Rehabilitation and restoration of irrigation systems and riverbank protection works 1401/09/16 رجوع به آگهی
5996479 مناقصه Procurement & delivery of 120 300 Kg of Berseem Seeds 1401/09/08 رجوع به آگهی
5975554 مناقصه Provision & delivery of office stationery for FAO office 1401/09/02 رجوع به آگهی
5950155 مناقصه SUPPLY OF DIESEL FUEL FOR DACAAR MAIN OFFICE 1401/08/24 رجوع به آگهی
5946176 مناقصه Drilling of One Tube Well by Rotary Rig 1401/08/23 رجوع به آگهی
5946173 مناقصه Drilling of One Tube Well by Rotary Rig 1401/08/23 رجوع به آگهی
5946170 مناقصه SUPPLY OF PVC PIPE AND FILTER 8" 1401/08/23 رجوع به آگهی
5946167 مناقصه SUPPLY OF DIESEL FUEL FOR DACAAR MAIN OFFICE 1401/08/23 رجوع به آگهی
5921017 مناقصه Supply and Installation of Complete Solar Water Supply System 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920998 مناقصه Supply and Installation of Solar Water Pump with Accessories 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920972 مناقصه Laptop Computer for DACAAR Main Office 1401/08/16 رجوع به آگهی
5906135 مناقصه Procurement of Saplings of Almond (Prunus dulcis),Pinus Elderica. Apple Gala,Persimmon (Diospyros kaki) and Citrus (Citrus Sinensis). 1401/08/11 رجوع به آگهی
5903060 مناقصه Procurement of Qty 98 Mesh Chairs to be supplied and delivered to FAO offices 1401/08/10 رجوع به آگهی
5903054 مناقصه Procurement of smart TV (70 inches and 65 inches) and projectors (small and big sizes) to be supplied and delivered to FAO offices 1401/08/10 رجوع به آگهی
5903025 مناقصه SUPPLY OF LOCAL HAND BROOM FOR DACAAR PROGRAM 1401/08/10 رجوع به آگهی
5903004 مناقصه SUPPLY OF uPVC PIPES FOR DACAAR PROGRAM 1401/08/10 رجوع به آگهی
5898689 مناقصه SUPPLY OF PLASTIC JERRY CAN FOR DACAAR PROGRAM 1401/08/09 رجوع به آگهی
5898681 مناقصه SUPPLY OF TOWEL FOR DACAAR PROGRAM 1401/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56