مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ویلایی با کاربری مسکونی - واحد تجاری با کاربری تجاری/اداری - آپارتمان به کاربری مسکونی - زمین ب... 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 18 واحد تجاری پروژه 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک دارای قدمت چهل سال دارای امتیاز آب و برق به همراه سه باب مغازه به مبلغ 8.395.000.000... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 308 فرعی از 4412 و 4113 اصلی دارای قدمت چهل ساله به همراه سه باب مغازه 1398/11/28 رجوع به آگهی
آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ قایق های صیادی 1398/11/28 رجوع به آگهی
یکدستگاه تیزکن تیغه ای اره ام دی اف، یک دست مبل هفت نفره کرم رنگ کستر، یک دست مبل هفت نفره یشمی رنگ 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه هشتم تفکیکی دارای پلاک ثبتی بیست و یک فرعی از دو هزار و ششصد و ش... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش املاک تجاری، اداری و مسکونی 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کامیون جرثقیل مان مدل 1975 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی یک باب منزل مسکونی به شماره 2238 فرعی از 3222 اصلی 272/8 متر مربع عرصه ساختما... 1398/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 902