مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود ۶۵ تن قیر ضایعاتی 1399/10/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از آهن آلات اسقاطی 1399/10/24 1399/11/11
فروش مخازن نگهداری قیر در ملک و زمین - فروش ضایعات باقیمانده از کارخانه آسفالت و منبع های قیر 1399/10/24 رجوع به آگهی
اجاره سالن بدنسازی به تعداد90نفرهرنفر30جلسه تامین کننده میبایست از استان هرمزگان شهرستان بندرعباس با... 1399/10/24 1399/10/29
خوابگاه 1399/10/24 رجوع به آگهی
ساختمان آموزشگاه 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش پژو پارس 91 1399/10/24 رجوع به آگهی
مدرسه قدیمی 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد تجاری دارای پلاک ثبتی شانزده فرعی از شش هزار و ششصد و هفده اصلی مفروز و مجزی شد... 1399/10/23 رجوع به آگهی
ششدانگ یکدستگاه خودرو وانت نیسان -یکدستگاه خودرو وانت نیسان ۲۴۰۰ مدل ۱۳۸۹، شماره انتظامی ۴۹۹ ب ۸۲ ای... 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1159