مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یکباب خانه مسکونی به مساحت 128 مترمربع و .... 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو وانت پراید 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک دستگاه جوش لوله پلی اتین از قطر 40 میلی متر تا 160 میلی متر با بدنه آهنی از پروفیل قوطی 3*3 چهار... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه دریل برقی دستی مستعمل کوچک و ... یک دستگاه دریل برقی دستی مستعمل کوچک قرمز یک عدد س... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 343/10 مترمربع و .... 1398/02/05 رجوع به آگهی
اموال توقیفی - اقلام لوله و اتصالات فاضلاب - توقیفی آب و فاضلاب روستایی - انشعاب گیر 110 میلیمتر -... 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک ثبتی 33/1/147 بخش 4 به مساحت کل عرصه 293/20 مترمربع 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره پلاک ثبتی 5/89 اصلی بخش 5 به مساحت عرصه به حدود 274/66 مترمربع 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی مرکز آموزشی و درمانی و بیمارستان 1398/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری مکان بینائی سنجی بیمارستان 1398/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 648