مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک مورد مزایده، سه دانگ از شش دانگ یک واحد مرغداری دارای یک باب ساختمان با کاربری مرغداری و مساحت عرصه و اعیانی 68 / 392 متر مربع 1400/07/04 1400/08/04
مزایده عرصه ملک به مساحت 180 مترمربع و اعیانی ساختمان در 2 طبقه مسکونی مجزا دارای اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی با نمای سنگ مرمر سفید و زیربنای 221/79 مترمربع 1400/07/04 1400/08/03
مزایده کاربری ملک (یک چهاردهم ) سه قطعه زمین اراضی قطعه اول به مساحت 46/000 متر مربع و قطعه دوم به مساحت 60/000 متر مربع و قطعه سوم به مساحت 18/300 متر مربع و ... 1400/07/04 1400/07/25
مزایده فروش ملک به مساحت 95 که به صورت عرصهی خالی بوده و از شمال و غرب به کوچه و از شرق به عرصهی خالی و از جنوب به مسکونی 1400/07/04 1400/07/26
مزایده فروش صندلی و میز غذا خوری 1400/07/04 1400/07/18
مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دام های غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره واحد های هتل چهار ستاره 1400/07/04 1400/07/08
مزایده فروش شش سهم مشاع از 118 سهم یک دانگ و نیم مفروز از ششدانگ قریه و نیز یک دهنه مغازه 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی به مساحت ۱۳۴/۴۸ مترمربع یک باب ساختمان با زیربنای ۱۱۰.۶ مترمربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 2 قطعه زمین کشاورزی دیمی شهرداری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان شکسته و آسیب دیده باغ 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب مغازه تجاری به مساحت 80/29متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ۲ قطعه زمین کشاورزی دیمی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری روا 1600 مدل 1387 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه ۲۲۲ متر مربع دارای اعیانی در چهار طبقه زیرزمین زیر بنا ۲۰٫۶۵مترمربع همکف یک واحدمسکونی (مجموع زیربنا ۱۱۳٫۴۴ متر مربع ) 1400/07/03 1400/08/03
مزایده دو دانگ ونیم مشاع از شش دانگ یک بابخانه دارای 160 متر مربع اعیانی با قدمت حدود20 ـ و ششدانگ آپارتمان بمساحت 77/32 متر مربع بانضمام پارکینگ وانباری وقدرالسهم از عرصه ملک وسایر مشترکات ومشاعات ط... 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه خانه نوع ملک طلق با کاربری مسکونی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ۴۰۵ به رنگ نقره ای مدل ۱۳۹۰ 1400/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 913