مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرقفلی غرفه ها 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک به صورت اقساط و بدون کارمزد 1397/11/27 رجوع به آگهی
فراخوان واگذاری زمان های پذیرش, جذب و پخش آگهی های بازرگانی بومی شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی... 1397/11/27 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش املاک نوع ملک تجاری و نوع ملک مسکونی تجاری و نوع ملک مسکونی تجاری 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش انواع پروفیل های U.P.V.C 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری پوست، روده و کله و پاچه احشام مذبوحه به صورت اجاره 1397/11/27 1397/11/29
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک قطعه زمین عرصه واحد متر مربع مقدار 607 1397/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ ملک شماره 731 فرعی از 39 اصلی بخش 14 عرصه به مساحت 399/50 مترمربع ـ اعیان ملک ب... 1397/11/23 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک واحد آپارتمان به مساحت 90 مترمربع 1397/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 576