مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک خود در سراسر کشور 1399/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره قسمتی از اراضی 1399/12/06 رجوع به آگهی
زمین و سوله، زراعی ـ زمین زراعی ـ ساختمان مسکونی 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس مدل 80 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش نیم ربع یک سهم از سه سهم و نیم ششدانگ پلاک به مساحت 19813 مترمربع که بصورت باغ انگور می باشد 1399/12/06 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 18 فرعی از 3507 اصلی به مساحت 275 مترمربع دارای ا... 1399/12/06 رجوع به آگهی
اجاره مکان داروخانه سرپایی 1399/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی بصورت اجاره و مشارکتی جهت کشت بهاره 1399/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از اراضی ایستگاه بصورت مشارکتی 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده ملک با عرصه به مساحت 200 مترمربع و اعیانی در دو طبقه و طبقه همکف شامل پارکینگ به مساحت حدودا... 1399/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1523