کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635015 مزایده فروش ملک با مساحت عرصه ششدانگ 188 متر مربع و اعیانی در 3 طبقه (پارکینگ ، همکف و اول بصورت مسکونی) بمساحت حدود 350 متر مربع و اعیانی مغازه به مساحت حدود 18 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/04/04
6634996 مزایده دو دانگ عرصه و اعیانی هتل ششدانگ 1750عرصه مترمربع و اعیانی به مساحت حدود 300 متر مربع -یک قطعه زمین تجاری واقع در سمت شرق هتل به مساحت 33 متر مربع - یک قطعه زمین تجاری واقع در ناحیه جنوبی معروف... استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634963 مزایده ارزیابی اموال (سنگ تزئینی) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634836 مزایده ملک با عرصه مندرج در سند مالکیت 132/70 مترمربع دارای ساختمان قدیمی مسکونی با اعیانی در 2 طبقه استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634729 مزایده فروش یکبابخانه بمساحت 263/25 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634457 مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 300متر مربع که دارای اعیانی به میزان 185متر مربع وبصورت دوبلکس - یکدستگاه تراکتور فرگوسن مدل 1382با ادوات دنباله بند استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/04/04
6634453 مزایده اجاره محل کپی و تکثیر بیمارستان (جهت انجام خدمات کپی و تکثیر) استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/23
6634335 مزایده فروش خودرو پژو 405 GLX XU7 مدل 1395 استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/04/03
6634326 مزایده فروش خودرو سواری پراید استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634183 مزایده فروش - یک باب ساختمان دارای عرصه پلاک فوق به مساحت 203/58متر مربع و اعیانی ملک مذکوربصورت سازه بنایی و از مصالح بلوکی و سنتی به متراژ تقریبی 93/96متر مربع - یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت... استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/04/13
6634168 مزایده فروش مقدار عرصه چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ششدانگ 1515/60 متر مربع   مجاور منزل مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634079 مزایده -دستگاه پخت نان لواش تولیدی استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634021 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 309/85 به مساحت  تقریبی 35 متر مربع استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633910 مزایده فروش ملک بمساحت 121/5 مترمربع عرصه و80 مترمربع اعیانی قدیمی استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633546 مزایده فروش قطعه زمین مشاعی کل زمین به متراژ 580 با کاربری فضای سبز و اعیانی به متراژ 78 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/31
6633542 مزایده واگذاری فضاهای تفریحی پارک های سطح شهر استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/27
6633498 مزایده اجاره غرفه مطبوعات خشکبار استان آذربایجان غربی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6632824 مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه سواری پراید تیپ جی تی ایکس مدل 82 استان آذربایجان غربی 1402/03/18 1402/03/31
6632539 مزایده یک قطعه زمین به مساحت 3200 مترمربع با کاربری زراعی استان آذربایجان غربی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6632455 مزایده اجاره پارکینگ عمومی آتش نشانی استان آذربایجان غربی 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1462