مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه  پرکن کیسه ای یک لیتری 1399/01/16 1399/01/30
فروش یک دستگاه  پرکن کیسه ای یک لیتری 1399/01/16 1399/01/30
فروش یک قطعه باغ به مساحت تقریبی 18000متر مربع و به تعداد 175 اصله درخت گرد 1399/01/16 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 60/386 مترمربع دارای اعیانی به میزان 180 مترمربع در دو طبقه 1399/01/14 رجوع به آگهی
فروش ملک یک واحد تولیدی به شماره پلاک ثبتی 92فرعی از 42اصلی مفرو زومجزی از 21قطعه 27تفکیکی بخش 11 1399/01/14 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1.17 طناب محلی (5385 مترمربع) کشت محصولات زراعی (صرفا یک ساله) -یک قطعه... 1399/01/16 رجوع به آگهی
اجاره زمین خالی صرفا جهت صدور بارنامه حمل و نقل 1399/01/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک اتاق دندانپزشکی و زیرپله به عنوان انباری 1399/01/14 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه تجاری 1399/01/14 رجوع به آگهی
اجاره زمین خالی صرفا جهت صدور بارنامه حمل و نقل 1399/01/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1102