مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین مسکونی - مساحت عرصه 183.32 و مساحت عرصه192.63 و مساحت عرصه 180 و... 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه های سرپایی 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره هفت باب مغازه 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره مغازه 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش پژو 405 مدل 86 دوگانه سوز- رنگ نقره ای - پژو پارس مدل 90 دوگانه سوز- بنز 911- مدل 1361 شش چرخ 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب خانه قطعه 593 تفکیکی به شماره پلاک ثبتی 531 فرعی از باقیمانده 65 اصلی عرصه 708.8... 1398/06/03 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودرو سواری پژو 26 به شماره انتظامی 91 ص 145 ایران 17 مدل 1390 1398/06/03 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب منزل مسکونی با مشخصات عرصه حدود 400 متر مربع و اعیان در حدود 200 متر مربع-قطعه زمین مس... 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 160 متر مربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 803