کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100804 مزایده فروش ساختمان مسکونی با مساحت عرصه مال : 730 و مساحت عیان مال : 1600 استان البرز 1403/03/24 1403/04/10
8100781 مزایده فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه 4 بمساحت 72/51 مترمربع استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100717 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 160 م م استان البرز 1403/03/24 1403/04/20
8100683 مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین یک مجموعه تولیدی-صنعتی به مساحت 15000 مترمربع استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100610 مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین استان البرز 1403/03/24 1403/04/19
8100598 مزایده فروش ملک به مساحت تقریبی 62 مترمربع و اعیانی به صورت 2 طبقه که طبقه اول (همکف) بمساحت تقریبا 70 مترمربع استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100550 مزایده فروش یک عدد سیمکارت استان البرز 1403/03/24 1403/04/12
8100434 مزایده دو واحد ویلایی مسکونی به مساحت 254 متر مربع استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100416 مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100367 مزایده خودرو 206 پژو هاچ بک مدل 1384 استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100203 مزایده فروش ملک با کاربری مسکونی استان البرز 1403/03/24 1403/04/02
8100193 مزایده یک دستگاه ریچتراک توقیفی مستمر استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100061 مزایده خودروی سواری پراید تیپ 131 اس ایکس مدل 1390 سفید رنگ استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100045 مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم هایما مدل 1397 استان البرز 1403/03/24 1403/04/06
8100036 مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک دو خط تلفن همراه استان البرز 1403/03/24 1403/04/02
8100032 مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری تیبا مدل1398رنگ سفید روغنی استان البرز 1403/03/24 1403/04/11
8099994 مزایده فروش اموال منقول شامل پرس هیدرولیک - گیوتین دو متری - پرس ضربه ای فلکه او چرخدنده بغل - پالت توری آهنی - پالت چرخدار بزرگ آهنی - کور عملیات حرارتی - پالت 4 گوش آهنی سبک - چهارپایه چرخدار آهنی پ... استان البرز 1403/03/24 1403/04/11
8099884 مزایده ریچتراک برقی استان البرز 1403/03/24 رجوع به آگهی
8099597 مزایده اموال مازاد و مستهلک(کاغذ باطله، ضایعات آهن، تجهیزات مخابراتی و لوازم اداری خانگی بانک سپه - مزایده ضایعات آهن شامل لوله فلزی و آهن آلات استان البرز 1403/03/24 1403/04/02
8099386 مزایده اموال مازاد و مستهلک(کاغذ باطله، ضایعات آهن، تجهیزات مخابراتی و لوازم اداری خانگی بانک سپه - مزایده لوازم اداری و خانگی مستهلک بانک سپه منطقه البرزبه صورت یکجا استان البرز 1403/03/24 1403/04/02
صفحه 1 از 1729