مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک ونیم دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 3767 فرعی از 155 اصلی 1398/02/04 رجوع به آگهی
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 4517 فرعی از اصل 3 اصلی و مجزی از پلاک 4101 از اصل... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش مخزن استیل دو جداره و مخزن استیل شیر و مخزن پخت استیل سه جداره و دستگاه پاستوریزاتور و پلیت کول... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یخچال پارس و اجاق گاز و فر 5 شعله و بخاری گازی و کیف چرمی و تعدادی وسایل شخصی والبسه .. 1398/02/04 1398/03/04
فروش ملک عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان مسکونی به مساحت دویست و سی و چهار مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک قطعه باغ موضوع پلاک ثبتی 1086 فرعی از 19 اصلی 1398/02/04 رجوع به آگهی
ششدانگ یک دستگاه خودروسواری سمند مدل 1394 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 84/9 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری واجد تجاری به مساحت 41/60 مترمربع 1398/02/04 1398/02/21
بهره برداری از تریای ایستگاه و بهره برداری از محل فروش تنقلات ایستگاه و ... 1398/02/04 1398/02/16
صفحه 1 از 561