مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ ملک یک باب منزل به شماره ۶ فرعی از ۲۲۸۱۹ اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واق... 1399/10/27 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب منزل به مساحت 378/18 مترمربع 1399/10/27 رجوع به آگهی
اجاره چهار محدوده واقع در مخزن سد جهت توسعه گردشگری آبی 1399/10/29 رجوع به آگهی
اجاره قطعه زمین به متراژ 30 مترمربع برای استقرار یک باب ساختمان پیش ساخته جهت فعالیت غرفه حمل و نقلی 1399/10/30 1399/11/02
واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1399/10/30 1399/10/30
اجاره قطعه زمین به متراژ 30 مترمربع برای استقرار یک باب ساختمان پیش ساخته جهت فعالیت غرفه حمل و ... 1399/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری ، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1399/10/29 1399/10/30
اجاره قطعه زمین برای استقرار یک باب ساختمان پیش ساخته جهت فعالیت غرفه حمل و نقلی 1399/10/29 1399/11/02
فروش املاک تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و 1399/10/29 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی سواری پژو مدل 1386 1399/10/27 1399/11/23
صفحه 1 از 548