کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان سیستان و بلوچستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان سیستان و بلوچستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان سیستان و بلوچستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان سیستان و بلوچستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان سیستان و بلوچستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8002400 مزایده فروش یکدستگاه شاسی 8 تن بادسان - فروش یکدستگاه شاسی 8 تن استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/10
8001723 مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شامل 4 مورد کاربری تجاری استان سیستان و بلوچستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/30 1403/03/17
7988707 مزایده عمومی 1403/72 - کد138 -تویوتا وانت به پلاک 248ص16-95- به شماره شاسی 20468-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988706 مزایده عمومی 1403/72 - کد140 -تویوتا وانت به پلاک 872ج96-85- به شماره شاسی 3549-رنگ سبز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988705 مزایده عمومی 1403/72 - کد139 -تویوتا وانت به پلاک 184د57-85- به شماره شاسی 1262-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988703 مزایده عمومی 1403/72 - کد137 -تویوتا وانت به پلاک 676ق25-65- به شماره شاسی 30432-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988701 مزایده عمومی 1403/72 - کد136 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 20872-رنگ سبز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988700 مزایده عمومی 1403/72 - کد135 -تویوتا وانت به پلاک 125د58-95 - به شماره شاسی 5654-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988698 مزایده عمومی 1403/72 - کد134 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 9366-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988697 مزایده عمومی 1403/72 - کد133 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 4489-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988696 مزایده عمومی 1403/72 - کد132 -تویوتا وانت فاقد پلاک - به شماره شاسی 6226-رنگ سفید-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988693 مزایده عمومی 1403/72 - کد131 -تویوتا وانت به پلاک 928س59-95- به شماره شاسی 31871-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988692 مزایده عمومی 1403/72 - کد130 -تویوتا وانت به پلاک 159ع46-85- به شماره شاسی 603554-رنگ سفید-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988690 مزایده عمومی 1403/72 - کد128 -تویوتا وانت 2000 به پلاک 875ق16-95- به شماره شاسی 617631-رنگ سبز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
7988689 مزایده عمومی 1403/72 - کد129 -تویوتا وانت به پلاک 338ج91-85- به شماره شاسی 37070-رنگ قرمز-اوراقی استان سیستان و بلوچستان 1403/02/30 1403/03/09
صفحه 1 از 566