مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خودرو سواری پژو تیپ 206 مدل 1395 و ... 1398/02/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ مقدار 590/38 مترمربع سه واحد ساختمان و یک بند مغازه و محوطه با کاربدی کل مسکونی و .... 1398/02/05 رجوع به آگهی
4 واحد مسکونی باقیمانده از طرح استیجار ( پلاک ثبتی 2333 فرعی از 9- اصلی به مساحت 55/87 مترمربع و پل... 1398/02/05 رجوع به آگهی
عرضه واحد مسکونی:پلاک ثبتی 2333 فرعی از 9- اصلی به مساحت 55/87 مترمربع-پلاک ثبتی 2334 فرعی از 10 اصل... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش 4 واحد مسکونی 1398/02/03 1398/02/12
فروش ششدانگ یک باب منزل پلاک 1084 فرعی از 399 اصلی به مساحت عرصه 246/45 مترمربع و 120 مترمربع اعیان... 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی به مساحت 25 مترمربع 1398/02/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 27 دستگاه انواع خودروی سواری و وانت و مقداری آرد گندم و خوراک طیور 1398/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ پلاک ثبتی شماره 250 فرعی از 7 اصلی بخش 3 مورد ثبت شماره 1027 1398/01/31 رجوع به آگهی
فروش 200 قطعه اراضی شهرک با کاربری مسکونی 1398/01/31 1398/02/12
صفحه 1 از 333