کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان یزد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان یزد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان یزد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان یزد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان یزد، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003240 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان با کاربری آموزشی درمحدوده ایستگاه یزد(پلاک274528) استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8003238 مزایده اجاره یک دستگاه ساختمان با کاربری آموزشی درمحدوده ایستگاه یزد(پلاک274713) استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8003234 مزایده اجاره یک دستگاه سوله در محدوده ایستگاه یزد(پلاک844) استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8003233 مزایده اجاره ساختمان و انباری در ضلع غربی ایستگاه یزد استان یزد 1403/02/30 1403/03/09
8002697 مزایده اماکن مسکونی و اقامتی استان یزد 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002632 مزایده اجاره استفاده از زمین فوتبال چمن ایستگاه یزد استان یزد 1403/02/30 1403/03/08
8002583 مزایده واگذاری به صورت اجاره قسمتی از ساختمان مجتمع استان یزد 1403/02/30 1403/03/06
8002582 مزایده واگذاری به صورت اجاره قسمتی از ساختمان مجتمع مهدی (عج)و قسمتی از مجتمع حاج ابوالقاسم بیکی شهرستان یز استان یزد 1403/02/30 1403/03/06
8002528 مزایده اجاره و بهره برداری از غرفه جزیره ای درسالن مسافری ایستگاه استان یزد 1403/02/30 1403/03/10
8002466 مزایده فروش عرصه و اعیان و امتیازات مربوطه شرکت استان یزد 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002332 مزایده پلاک ثبتی 3 فرعی از 2804 اصلی بخش 4  یزد استان یزد 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001861 مزایده اجاره فضای تجاری(اجاره واحد بلیت فروشی در ایستگاه های یزد و بافق) استان یزد 1403/02/30 1403/03/08
8001854 مزایده اجاره غرفه فروش موادغذایی ،تنقلات و سوغات در ایستگاه میبد استان یزد 1403/02/30 1403/03/10
8001845 مزایده اجاره و بهره برداری از خدمات بوفه سالن ایستگاه بافق طبقه همکف 10مترمربع استان یزد 1403/02/30 1403/03/10
8001820 مزایده اجاره و بهره برداری از اماکن تجاری استان یزد 1403/02/30 1403/03/10
صفحه 1 از 1204