مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک دستگاه سمند رنگ بژ متالیک مدل 1382 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده طرح گردشگری 1401/04/11 1401/04/11
مزایده فروش لوازم چهار پایه اهنی - تلویزیون- بخاری- جاروبرقی - تخت اهنی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه جوجه کشی شتر مرغ - دو دستگاه راک نگهداری تخم شترمرغ 1401/04/09 1401/04/29
مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو به رنگ سفید روغنی و مدل 1382 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه خانه باغ 1401/04/09 1401/04/29
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 312/70 مترمربع و دارای اعیانی به مساحت 180/5 متر مربع بانضمام خرپشته به مساحت 14/5 متر مربع در یک طبقه همکف 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان مسکونی نما سنتی 1401/04/09 1401/04/29
مزایده طرح گردشگری 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ ملک ساختمان مسکونی مساحت کل زیربنا 389 مترمربع و مساحت عرصه طبق سند 257 مترمربع ملک فعلا مسکونی و تخلیه می باشد .... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارونسرای 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب و تخته، ترموکوپل، کاغذ و مقوا، پلاستیک و نایلون و دیسک های آبرسیو ضایعاتی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده طرح گردشگری 1401/04/09 1401/04/11
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین با عرصه به مساحت 300 متر مربع و اعیانی همکف به مساحت 77 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه خانه باغ به مساحت عرصه 4197مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش - سنگ تک کوب به ابعاد: 60/1*10/2*50/2 به وزن: 21 تن به مقدار 5 عدد -و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/04/08 1401/04/22
مزایده فروش 50 مترمربع سنگ تراورتن 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد1200قالب آجر 1401/04/08 1401/04/28
مزایده فروش ساختمان مسکونی 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان مسکونی 1401/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 804