مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 1.000.000 تن سنگ باطله 1398/12/01 1398/12/14
فروش یک دستگاه خرد کن شیشه به شکل قیف چهارگوش بعلاوه دو عدد ویبراتور زردرنگ و الکتروموتور و متعلقات... 1398/11/30 1398/12/19
فروش 5.458 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی دارای عرصه 190.67 مترمربع و اعیانی زیرزمین 45 مترمربع و اع... 1398/11/30 1398/12/14
فروش یک سهم از پنج سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش امال از قبیل بوش و رینگ و پیستون کامل یانمار سه دست ـ شیر فلکه آهنی 3 اینچ ـ مرزبند تراکتور باغ... 1398/11/30 1398/12/25
- ملک تجاری - پلاک ثبتی 7فرعی 3038 - عرصه 353/65 - اعیان 2079/26 - سه دانگ مشاع 1398/11/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه مسکونی به پلاک 12 فرعی از 656 اصلی 1398/11/30 رجوع به آگهی
شش دانگ یک باب منزل مسکونی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری سالن اجتماعات 1398/11/29 رجوع به آگهی
محل دامداری با کاربری دامداری و عرصه 3300 و اعیان 772 ساختمان با کاربری تجاری مسکونی و عرصه 76/80 و... 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 856