مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره سالن ورزشی 1398/02/04 1398/02/14
چهار قطعه زمین و یک قطعه باغ 1398/02/04 1398/03/01
یک باب منزل مسکونی -به مساحت 512 متر مربع و بنای مسکونی به مساحت 250 متر مربع و دارای 50 متر مربع زی... 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش سه خط تلفن 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 260 مترمربع و .... 1398/02/04 رجوع به آگهی
یک قطعه باغ به مساحت 2700 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
سمند مدل 1389 رنگ سفید نوع سوخت بنزین 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش یک باب دامداری به مساحت 1470.80 مترمربع 1398/02/04 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 1047.7 مترمربع با مشخصات عرصه قسمتی از باغ تالا... 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک در مبادی تولید 1398/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 345