مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6026756 مزایده فروش یکباب منزل به مساحت ملک 769 متر مربع دارای ساختمان قدیمی کلنگی دارای کاربری مسکونی (عرصه و اعیان) زمین به مساحت 769 متر مربع و نای مسکونی به مساحت 60 متر مربع 1401/09/17 1401/10/04
6026679 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه باغ 1401/09/17 1401/10/05
6026653 مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026616 مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026573 مزایده میزان سهم الارث مشاع قطعه باغ پسته به مساحت1000مترمربع که باحدوداربعه - قطعه باغ انگور واقع درکنارمزاربه مساحت2000مترمربع باحدوداربعه - 12ساعت آب واراضی درچاه عمیق - منزل مسکونی واقع درروستا... 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026512 مزایده فروش ملک مساحت یکصدمترمربع 1401/09/17 1401/10/17
6026486 مزایده فروش ملک یک باب منزل مسکونی دارای مقدار 298.65 مترمربع عرصه و اعیان حدوداً 100 متر مربع اعیان 1401/09/17 1401/10/13
6025335 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع 1401/09/17 رجوع به آگهی
6023710 مزایده فروش ملک ششدانگ پلاک مساحت عرصه 4849/5 متر مربع اعیان به مساحت حدود 2700 متر مربع 1401/09/16 1401/10/13
6023668 مزایده فروش زمین 2010 مترمربع ودارای  100مترمربع بنا 1401/09/16 رجوع به آگهی
6023109 مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو 405 جی ال ای مدل 83 سبز رنگ بنزینی 1401/09/16 1401/10/04
6023049 مزایده فروش خودروی سواری سیستم و تیپ: 206 تیپ 2 مدل : 1380 رنگ: سبز کریستالی 1401/09/16 1401/10/13
6022603 مزایده فروش ششدانگ پلاک بصورت سوله انبار به مساحت عرصه 4849.5 مترمربع و اعیان به مساحت 2700 مترمربع 1401/09/16 1401/10/13
6022020 مزایده فروش ملک به مساحت 345.21 مترمربع به صورت مساحت عرصه 354/21 متر مربع و اعیان ملک حدود 150 مترمربع مسکونی و انباری 1401/09/16 رجوع به آگهی
6021989 مزایده فروش انواع میلگرد اسقاط 1401/09/16 1401/09/19
6020181 مزایده 6 سهم مشاع از 12 سهم عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت ششدانگ (543/1)مترمربع 1401/09/15 رجوع به آگهی
6020069 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 146/88 متر مربع ( یکصد و چهل و شش متر و هشتاد و هشت دسیمتر متر مربع ) واقع در طبقه سوم 1401/09/15 رجوع به آگهی
6019400 مزایده شش دانگ پلاک 200 متر مربع زمین مشاعی 1401/09/15 رجوع به آگهی
6018770 مزایده اجاره و بهره برداری از 22 تابل. تبلیغاتی محورهای 1401/09/15 1401/09/17
6018694 مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 15000مترمربع 1401/09/15 1401/10/07
صفحه 1 از 622