مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش استثنایی املاک 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه خودرو سبک مازاد بر نیاز خود 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش یک واحد مسکونی از پلاک ثبتی 10460 فرعی از 169 اصلی بخش دو مساحت اعیان 113/48 مترمربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان ششدانگ ملک به مساحت 81/74 متر مربع به صورت 4/8 دانگ مشاع از 6 دانگ یک دستگاه آ... 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات با کاربری زمین مسکونی 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش ملک مسکونی به صورت شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت تقریبی 400 مترمربع پلاک ثبتی 321 اصلی 1398/06/03 رجوع به آگهی
یک قطعه باغ و منزل مسکونی ـ یک قطعه باغ به مساحت 4200 مترمربع و منزل مسکونی به متراژ 300 متر مربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان ششدانگ به مساحت 79/11 مترمربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/06/03 1398/06/10
فروش مزایده ای املاک-نقد و اقساط 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 422