مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حمل اموات 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک با کاربری تجاری و مسکونی به مساحت 348/04 مترمربع 1399/05/22 رجوع به آگهی
آگهی مزایده خاک و نخاله ساختمانی 1399/05/22 رجوع به آگهی
- گروه اول (1) بره نر - یکساله کردی عادی 33 راسی و... 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش سیم کارت های دائمی 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 6 در بند مغازه 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش املاک و اموال مازاد 1399/05/21 1399/06/03
فروش دام مازاد و اصلاح نژادی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد قوچ کردی 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمانی به مساحت 81/74 مترمربع 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به شماره پلاک 3853 فرعی از 162 فرعی از 64 اصلی مساحت مالک 229/50 مترمربع 1399/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 633