کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634902 مزایده یکباب منزل مسکونی و 12قطعه زمین زراعی اعم از آبی و دیم استان خراسان شمالی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634524 مزایده زمین کشاورزی با مساحت 12660 مترمربع - باغ انگور و دارای دیوارگلی - زمین زراعی و.. استان خراسان شمالی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634314 مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی واقع در روستا به مساحت تقریبی 1170 متر مربع-هم چنین یک باب منزل مسکونی به مساحت تقریبی 60 متر مربع استان خراسان شمالی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634048 مزایده یک باب زمین خالصه استان خراسان شمالی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633942 مزایده فروش ملک در حال حاضر زمین خالصه بوده عرصه حدود 346متر مربع استان خراسان شمالی 1402/03/18 1402/04/06
6633768 مزایده فروش ملک استان خراسان شمالی 1402/03/18 1402/04/06
6633511 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک شامل اتاقک موتورخانه فاقد سقف و حوضچه ذخیره آب به مساحت 27 متر و استخر ذخیره آب به مساحت 180 متر و اتاقک نگهبانی فاقد سقف و اصطبل مسقف به آهن و ایرانیت به مساحت 15... استان خراسان شمالی 1402/03/18 1402/04/03
6632444 مزایده ملک مسکونی به مساحت 162.32 مترمربع استان خراسان شمالی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6631411 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 1447.80- زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 716.8- ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 194.64 و... استان خراسان شمالی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630463 مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مسکونی به مساحت 162.32 مترمربع استان خراسان شمالی 1402/03/17 1402/03/30
6630361 مزایده عرصه و اعیان ملک شماره 5816 مجزا شده از 139 فرعی از 173 اصلی به مساحت عرصه 100.20 متر مربع استان خراسان شمالی 1402/03/17 1402/04/03
6630273 مزایده چهار قطعه زمین و باغ کشاورزی مساحت حدودا 2.000 مترمربع با کاربری زراعی - باغ استان خراسان شمالی 1402/03/17 1402/04/03
6630257 مزایده شش دانگ کاربری ملک مسکونی به مساحت تقریبی 60 متر مربع و در طبقه اول یک واحد دو خواب به مساحت 105 متر مربع استان خراسان شمالی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630005 مزایده فروش زمین زراعی استان خراسان شمالی 1402/03/17 1402/04/03
6629920 مزایده واگذاری مدیریت و بهره برداری روز بازار استان خراسان شمالی 1402/03/17 1402/03/24
6629914 مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان ملک در آن اعیانی در همکف با اسکلت آجریی نمای شمالی سنگ و سقف طاق ضربی و تیرآهن با قدمت بیش از 30 سال در همکف دارای هال و پذیرایی و دو اتاق خواب و آشپزخا... استان خراسان شمالی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629897 مزایده سه دانگ مسکونی مساحت 162.32 مترمربع استان خراسان شمالی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6629289 مزایده فروش چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک به صورت یک باب منزل مسکونی عرصه به مساحت 242.54 مترمربع اعیان در دو قسمت اول به مساحت 71.30 مترمربع در یک طبقه دوم به مساحت 176.88 مترمربع در دو طبقه که طبقه... استان خراسان شمالی 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628697 مزایده فروش مهره ماسوره - مغزی روپیچ توپیچ - لوله110پلی اتیلن - زانو - سه راه استان خراسان شمالی 1402/03/17 1402/04/06
6628050 مزایده واگذاری املاک سراسر کشور 1402/03/17 1402/03/29
صفحه 1 از 686