مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک باب منزل مسکونی  تحت پلاک 488 فرعی از 4 اصلی به مساحت  136/5 متر مربع 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1398/07/28 رجوع به آگهی
- وانت نیسان پیکاب مدل 1383 الف 124 ایران 26 - مزدا وانت مدل 1385 13 الف 772 ایران 12 - مزدا وانت... 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش رقبه تعرفه شده یک باب مغازه تجاری مساحت مغازه حدود 60 مترمربع با دهانه 5/80 متر ... 1398/07/25 رجوع به آگهی
تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد بر نیاز خود شامل مزدا دوکابین-پیکاپ وانت دو کابین) 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه موتور سیکلت سه چرخ رنگ قرمز سیستم و تیپ :پارت-150سی سی مدل 1385 ، به مبلغ 27/000/000ر... 1398/07/24 1398/08/19
فروش ملک (کاربری زمین مزروعی - عرصه 19649 مترمربع - اعیان 1036 مترمربع ) 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک به مساحت 369/60 مترمربع عرصه 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کانتینر فلزی 20 فوتی شش متری و .... 1398/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 458