مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه پراید مدل 92 رنگ سفید 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش دستگاه خم کن هیدرولیکی جهت خم ورق های فولادی به طول 2 متر 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1385 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت عرصه 169 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش زمین مسکونی به شماره پلاک ثبتی 232 فرعی از 121 اصلی به مساحت حدود 183.84 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1397/12/02 1397/12/18
فروش یک دستگاه تراکتور 285 مدل 1389 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش کالاهای تحت اختیار به شرح ذیل : مصنوعات مختلف -2 -اسباب بازی فروش داخلی به شرط بازید حضوری -پا... 1397/12/01 1397/12/06
فروش سه دانگ از شش دانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 1142 فرعی از اصلی بخش 2 به مساحت عرصه 230/1 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین در روستابه مساحت 13500 مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 319