مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک دستگاه خودروی پراید توقیف شده که خودروی مذکور  مدل 1384 بنزینی وآبی رنگ 1400/07/04 1400/07/28
مزایده فروش زمین زراعی به مساحت 5 هکتار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاع بصورت دو نبش مساحت زمین 172.45 مترمربع ملک حدود یکصد و سی مترمربع خانه کلنگی دارد که حدود 90 مترمربع دارای سقف شیروانی و حدود 40 مترمربع سقف طاق ضربی می باشد 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان سایپا مدل 1386 بنزینی وآبی رنگ 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده عرصه 219/98 متر مربع اعیان مسکونی و انباری به مساحت مجموع حدود 135 متر مربع با سقف طاق ضربی و دیوار آجری ،درب و پنجره آهنی،هال تا یک متر سنگ و ملک دارای انشعابات آب ،برق و گاز متصل است 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه سواری لندرور رنگ خاکستری مدل 1363 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده ملک دارای سند عرصه ای به مساحت 16625 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت عرصه حدود 175 مترمربع و مساحت اعیان حدود 95 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو مدل 95 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اجرای عملیات جمع آوری پسماند خشک 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک ششدانگ که عرصه به مساحت 103/54 متر مربع  متر مربع  و اعیان به مساحت 225  متر مربع 1400/07/03 1400/07/24
مزایده فروش یک قطعه زمین (اعیان و عرصه) 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک به مساحت 1933/16 مترمربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده اراضی -پمپ دستی 1400/06/23 1400/07/27
مزایده یک دستگاه خرمنکوب بادی 1400/07/01 1400/08/01
مزایده یک دستگاه خودروی پژوپارس دوگانه به رنگ سفید روغنی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده سواری سیستم لندرور 1400/06/28 1400/07/27
مزایده یک باب منزل مسکونی و باغ گردو 1400/06/29 1400/07/18
مزایده فروش زمین و مستحدثات با کاربری تجاری مسکونی 1400/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 442