مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اسپانیولت تک حاله برند ورنه 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش سهم 2.14 آب و اراضی به مقدار 2 ساعت و 17.5 دقیقه آب و 8888.89 مترمربع 1398/11/30 1398/12/25
فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 6300 مترمربع 1398/11/30 1398/12/24
فروش یک واحد آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 101.72 مترمربع عرصه در حدود 262.70نمترمربع دارای انب... 1398/11/30 1398/12/19
فروش سه دانگ یک قطعه باغ سیب و هلو به مساحت 460 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک با کاربری زمین / پهنه m211 - پاساژ/تجاری - خارج از محدوده - آپارتمان مسکونی... 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک باب منزل به مساحت 17.135 مترمربع ـ مساحت عرصه ملک در حدود 135.17 مترمربع ـ آپارتم... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش ماترک شامل 30 راس دام زنده شامل 5 راس میش داشتی زائیده - دو راس بره نرینه - سه راس بز و یک راس... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه باغ به مساحت 181 مترمربع دارای 150 اصله میم انگور و 19 اصله درخت سپیدار و 20 اصله درخت... 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 543