مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 5841 فرعی از یک اصلی- دارای30/000 متر مربع عرصه 1398/07/21 1398/08/14
پلاک ثبتی59فرعی از 59 اصلی بخش 17 واقع در روستا- ملک مورد نظر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 400/23 م... 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی 1543 فرعی از یک اصلی بخش 8 به مساحت 5000 متر مربع مساحت مورد ارزیابی برابر 263/43 سهم... 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش چادر 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش یک آپارتمان تجاری مسکونی دارای مساحت 165/95 مترمربع 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی ساختمان در دو طبقه مسکونی و یک طبقه زیرزمین با قدمت 30 سال دارای انشعابات آب و ب... 1398/07/25 رجوع به آگهی
ساختمانی است با قدمت حدود سی سال ، تحت پلاک ثبتی 15669 فرعی از یک اصلی - به مساحت شش دانگ 1130 متر م... 1398/07/22 1398/08/11
مزایده اموال منقول ـ فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان 16002 به شماره انتظامی 472ص12ایران 79 مدل 1385... 1398/07/24 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 (هاچ بک) تیپ تی یو 3 به شماره انتظامی 233 د 23 ایران 79 مدل 1391 رنگ... 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری زمینی به مساحت 5000 مترمربع جهت نصب و تجهیز وسایل بازی پارکی 1398/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 879