مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ یک دستگاه اتومبیل سواری سمند ef7 1700 دو گانه سوز مدل 1388 1398/06/04 رجوع به آگهی
شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 65/61 مترمربع 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی شماره 26298 فرعی از یک اصلی بخش 8 مساحت عرصه ملک برابر با 236/2 مترمربع و اعیانی ملک... 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از چهار مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره شامل : واگذاری سالن همایش - واگذاری مر... 1398/06/04 رجوع به آگهی
مزایده :ملک تجاری مساحت 143/81مترمربع 1398/06/03 1398/06/27
فروش ملک با کاربری مسکونی به شماره پلاک ثبتی 146 فرعی از 37 اصلی قطعه 71 تفکیکی بخش 15 دارای مساحت... 1398/06/03 1398/06/17
مقدار 7500 سهم مشاع از 12700 دو سهم از هجده سهم سه دانگ از شش دانگ پلاک 139 فرعی از 122 اصلی به مساح... 1398/06/03 1398/06/26
فروش ساختمانی با قدمت 30 سال ه مساحت شش دانگ 154 متر مربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مسکونی دوطبقه به مساحت عرصه 227/10 متر مربع و اعیال به مساحت 260 متر مر... 1398/06/03 1398/06/14
خودرو  پژو پارس خاکستری متالیک مدل 1393 1398/06/03 1398/06/27
صفحه 1 از 821