مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 37 دستگاه خودرو سبک قابل شماره گذاری، تعداد یک دستگاه کامیون باری قابل شماره گذاری، تعداد... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش دام های تعدادی گاو آبستن داشتی و گاو غیر آبستن کشتارگاهی و تلیسه غیر باردار و فری مارتین و گوسا... 1397/12/02 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین کشاورزی از پلاک 2 اصلی از 105 فرعی واقع در بخش 15 به مساحت 20 هکتار 1397/12/02 رجوع به آگهی
ملک فاقد سند مالکیت - عرصه 645/42متربع-و دو واحد مسکونی متصل به هم در مجموع به مساحت 218/18مترمربع... 1397/12/01 1397/12/22
فروش 7 دستگاه هواساز آماده بکار مستعمل 1397/12/01 1397/12/13
فروش تعدادی از املاک 1397/12/02 1397/12/18
فروش خاک و برگ درختان پوسیده واقع در شهر صنعتی 1397/12/01 1397/12/12
امور رفع سد معبر و جلوگیری از ساخت ساز غیر مجاز و بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر 1397/12/01 1397/12/08
واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابان ها 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک مازاد 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 656