کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8008966
ویژه
مزایده 67 اموال غیرمنقول سازمان اموال واملاک کوثر استان قزوین، استان البرز، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/03/08
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان قزوین، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان قزوین، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان قزوین، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان قزوین، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8016323 مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه بانضمام ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بمساحت 19973 متر مربع استان قزوین 1403/03/03 رجوع به آگهی
8016180 مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین (فاقد سند رسمی)  با کاربری مسکونی استان قزوین 1403/03/03 1403/03/23
8015808 مزایده فروش ملک برابر212.15 سهم مشاع از 320.15 سهم  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 320.15 مترمربع زمین مشاع فوق به مساحت 212.15 مترمربع استان قزوین 1403/03/03 1403/03/21
8015807 مزایده فروش سیمکارت استان قزوین 1403/03/03 1403/03/12
8015736 مزایده فروش اراضی زراعی یک قطعه زمین زراعی با کاربری فعلی باغ حدود 400 متر مربع استان قزوین 1403/03/03 1403/03/22
8015709 مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه گلخانه نوع ملک طلق با کاربری به مساحت 111927.92 متر مربع ملک گلخانه و زمین مزروعی استان قزوین 1403/03/03 1403/03/21
8015568 مزایده فروش خودرو پژو پارس 207 دنده دستی استان قزوین 1403/03/03 1403/03/21
8015545 مزایده فروش 8 دستگاه خودرو سواری و موتورسیکلت استان قزوین 1403/03/03 1403/03/07
8015466 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - موتور هواپیما تراش کماندر سریال موتورUNSERVICEABLE -38153 استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
8015464 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - موتور هواپیما تراش کماندر UNSERVICEABLE -42-66840 استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
8015271 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - موتور هواپیما تراش کماندر سریال موتورUNSERVICEABLE -ZP110398 استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
8015257 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - موتور هواپیما تراش کماندر سریال موتورUNSERVICEABLE -20424 استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
8015244 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - هواپیمای تراش کماندر علامت ثبتی EP-KBT استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
8015196 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - هواپیمای تراش کماندر علامت ثبتی EP-KBL استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
8015190 مزایده 10 فروند هواپیمای کشاورزی به همراه قطعات یدکی و متعلقات مربوطه (موتور ،ملخ ، لاستیک ، شمع) - هواپیمای تراش کماندر علامت ثبتی EP-KBR استان قزوین 1403/03/03 1403/03/05
صفحه 1 از 1408