کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7118733
ویژه
مزایده یک باب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 379 مترمربع استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/10 رجوع به آگهی
7117128
ویژه
مزایده 9 تن سوپر ویژه استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/10 1402/07/12
7112856
ویژه
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین تجاری به مساحت 1034/17 مترمربع (تبدیل کاربری شده از مزروعی به تجاری) استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/09 رجوع به آگهی
7112241
ویژه
مزایده اصلاحیه مزایده املاک سازمان اموال و املاک کوثر استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/09 1402/07/12
7106672
ویژه
مزایده فروش ساختمان 6طبقه (شامل 20واحد با کاربری مسکونی و موقعیت اداری) دارای سند تک برگ استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/08 1402/07/22
7084920
ویژه
مزایده فروش کابل برق 300*1 RM(0/6/1(1/2)kv) ابهر به متراژ 215 مازاد بر نیاز استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/03 1402/07/20
7084919
ویژه
مزایده املاک سازمان اموال و املاک کوثر استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/03 1402/07/12
7072870
ویژه
مزایده فروش ساختمان 6طبقه (شامل 20واحد با کاربری مسکونی و موقعیت اداری) دارای سند تک برگ استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/07/03 1402/07/22
7066742
ویژه
مزایده واگذاری تعدادی از املاک واقع در شهرهای زاهدان ، اهواز ، خرمشهر ، سقز ، شاهین شهر و ارومیه : با کاربری مسکونی/تجاری استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/06/30 رجوع به آگهی
7051418
ویژه
مزایده فروش یک دستگاه از تاورکرین ها استان سمنان، استان مرکزی، استان گیلان ... 1402/06/26 رجوع به آگهی
7128966 مزایده فروش ششدانگ یک واحد تجاری - ششدانگ یکباب کارگاه استان سمنان 1402/07/10 1402/07/23
7128936 مزایده فروش شاسی لودر ولوو 120HVL به همراه لوازم گیربکس، موتور و دیفرانسیل استان سمنان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7118664 مزایده خط موبایل استان سمنان 1402/07/10 1402/07/24
7118457 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 921 اصلی بخش 01 ناحیه 00 با کاربری مسکونی استان سمنان 1402/07/10 1402/07/23
7118392 مزایده فروش یک قطعه زمین دارای 100 اصله درخت خشک و نیمه خشک از قبیل بادام-سنجد و توت و... به مساحت تقریبی 44722/5 متر مربع استان سمنان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7118379 مزایده یک قطعه باغ پسته به مساحت 300 متر استان سمنان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7118145 مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 44722/5 مترمربع استان سمنان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7118103 مزایده فروش کمپرسور 350لیتری - سنگ فرز - باسکول - قالب سینک دستشوئی نو استان سمنان 1402/07/10 1402/08/03
7117968 مزایده فروش یک قطعه زمین  دارای 100 اصله درخت خشک و نیمه خشک از قبیل بادام-سنجد و توت و... به مساحت تقریبی 44722/5 متر استان سمنان 1402/07/10 رجوع به آگهی
7117356 مزایده ملک به مساحت 240 متر مربع یک دستگاه ساختمان در یک طبقه همکف و زیرزمین 21 مترمربع- استان سمنان 1402/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 905