مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مفروز به مساحت 16 هکتار قطعه 2 پلاک 2499/2 بخش 5 و ششدانگ یک قطعه زمین مفرو... 1398/08/23 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی مساحت عرصه 123 مترمربع - ساختمان کاربری مسکونی مساحت عرصه 192 اعیان 100 مترم... 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش اقلام نو، مستعمل و اسقاط شامل اقلام نو : پمپ آب شناور - ست کامل پی اچ متر - اکسیژن متر و اقلام... 1398/08/22 رجوع به آگهی
سه دانگ پلاک ثبتی 1722/2  با کاربری مسکونی  با قدمت حدود 20 سال  به مساحت عرصه 144 مترمربع  واعیان... 1398/08/21 1398/09/04
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2850/641 پلاک یک باب واحد تجاری به مساحت 35/96 مترمربع 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ عرصه و عیان یک آپارتمان مسکونی مساحت65/30 مترمربع عرصه 1398/08/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحد مسکونی و یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین خدماتی 1398/08/22 رجوع به آگهی
عرصه املاک با کاربری تجاری، خدماتی، مسکونی 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 94.36 مترمربع با پارکینگ به مساحت 9.9 مترمربع 1398/08/22 رجوع به آگهی
یک دستگاه اتوموبیل سواری سیستم پژو تیپ پارس xuy-CNG رنگ خاکستری مدل سال 1392 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 697