مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993279 مزایده مسکونی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5992502 مزایده قطعه شماره 1 بمساحت 2500 مترمربع، آبی( باغ مخلوط مثمر با چشمه واستخر سنتی) - قطعه شماره 2 بمساحت 30.000 مترمربع، دیم- قطعه شماره 3 بمساحت 17000 مترمربع، دیم و... 1401/09/07 رجوع به آگهی
5992437 مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 194/00 متر مربع عرصه و 450/00 اعیانی در دو طبقه و بهار خواب 1401/09/07 رجوع به آگهی
5992399 مزایده فروش یک واحد مسکونی و یک باب ساختمان مسکونی 1401/09/07 1401/09/19
5992367 مزایده فروش یک باب منزل مسکونی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5992346 مزایده فروش اراضی زراعی وباغی قطعه 1 بمساحت 2500 مترمربع، آبی( باغ مخلوط مثمر با چشمه واستخر سنتی) - قطعه شماره 2 بمساحت 30.000 مترمربع، دیم و ... 1401/09/07 1401/10/05
5992127 مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 81774/07 متر مربع 1401/09/07 رجوع به آگهی
5992051 مزایده قطعه شماره 1، بمساحت 12732 مترمربع، باغ مخلوط- قطعه شماره 2، بمساحت 8054 مترمربع، آبی- قطعه شماره 3، بمساحت 457 مترمربع، باغ گردو و... 1401/09/07 رجوع به آگهی
5991939 مزایده فروش  خودروی  سواری پژو پارس- یک دستگاه تراکتور باغی 1401/09/07 رجوع به آگهی
5991724 مزایده فروش صادراتی 60 هزار تن گندله آهن 1401/09/07 رجوع به آگهی
5991663 مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 84.1 مترمربع 1401/09/07 1401/10/04
5990946 مزایده اجاره ششدانگ پلاک 22 فرعی از 2848 اصلی بخش 2 - به مساحت 63/80 مترمربع 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989890 مزایده ششدانگ یک باب خانه با کاربری مسکونی به مساحت 668.25 مترمربع 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989870 مزایده فروش واحد تجاری به مساحت 24.33 مترمربع - واحد تجاری تجاری به مساحت 24.27 مترمربع 1401/09/07 رجوع به آگهی
5988995 مزایده شش دانگ پلاک به مساحت 129/4 متر مربع- طبقه زیرزمین بصورت پیلوت به مساحت 107/05 مترمربع و در وضع موجود به دو قسمت مسکونی به مساحتهای 42/05 مترمربع و 65 مترمربع تبدیل گردیده و ... 1401/09/06 رجوع به آگهی
5988863 مزایده کارگاه / نوع کاربری : صنعتی 1401/09/06 رجوع به آگهی
5987927 مزایده ساختمان 1401/09/06 رجوع به آگهی
5986222 مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری 207 سفیدرنگ مدل 1390 بنزین سوز 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985979 مزایده فروش ساختمان پلاک ثبتی 135 متراژ229/85-337 1401/09/06 1401/09/19
5985838 مزایده فروش املاک 1401/09/06 1401/09/16
صفحه 1 از 733