مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک باب واحد آپارتمانی-بمساحت 110/44 مترمربع 1398/07/28 1398/08/13
یکدستگاه خودرو سواری 405 نقره ای رنگ مدل 1384 1398/07/28 1398/08/14
زمین و سوله با کاربری صنعتی عرصه 240 و اعیان 539 سطح کل زمین 240 1398/07/28 1398/08/18
فروش ملک ساختمان تجاری مسکونی به مساحت عرصه 131/36 متر مربع و اعیانی 131/36 متر مربع و قطعه زمینی با... 1398/07/28 1398/08/12
مزایده اماکن ورزشی 1398/07/28 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 340 مترمربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
ششدانگ زمین به شماره پلاک 37 فرعی از 882 اصلی به متراژ 112/93 متر مربع 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش ملک شامل عرصه به مساحت 362مترمربع اعیانی در دو قسمت شامل قسمت اول 2 طبقه،طبقه اول به مساحت 105م... 1398/07/24 1398/08/25
فروش اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات 1398/07/24 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب ساختمان به شماره پلاک 41 فرعی از 1603 اصلی-پلاک فوق دارای 315/50 مترمربع اعیانی در دو... 1398/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 556