کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان کردستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان کردستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان کردستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان کردستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان کردستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003220 مزایده فروش شیر خام - شیر خام استان کردستان 1403/02/30 1403/03/07
8003172 مزایده فروش یک باب ساختمان به مساحت 537/30 مترمربع دارای زیرزمین به مساحت 60/50 متر مربع جهت استفاده انباری ، طبقه همکف به مساحت 267/31 متر مربع جهت استفاده مسکونی و پارکینگ ، طبقه اول به مساحت 267/31... استان کردستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002675 مزایده فروش یک باب ساختمان استان کردستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002671 مزایده اماکن مسکونی و اقامتی نوع کاربری : مسکونی استان کردستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002592 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های جنب میدان میوه و تره بار (6 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
8002590 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های جنب میدان میوه و تره بار (6 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
8002589 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های جنب میدان میوه و تره بار (6 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
8002587 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های جنب میدان میوه و تره بار (6 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
8002586 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های جنب میدان میوه و تره بار (6 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
8002584 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های جنب میدان میوه و تره بار (6 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
8002308 مزایده فروش سنگ های مرمر درجه 1 درجه 2 و لاشه مرمر - سنگ نیم کوپ درجه 1 استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
8002304 مزایده فروش سنگ های مرمر درجه 1 درجه 2 و لاشه مرمر - سنگ لاشه مرمر استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
8002303 مزایده فروش سنگ های مرمر درجه 1 درجه 2 و لاشه مرمر - سنگ نیم کوپ درجه 1 استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
8002298 مزایده فروش سنگ های مرمر درجه 1 درجه 2 و لاشه مرمر - سنگ مرمر کوپ درجه 1 استان کردستان 1403/02/30 1403/03/05
8001858 مزایده مرحله اول واگذاری مغازه های خیابان دکتر خالدی (3 دهنه) استان کردستان 1403/02/30 1403/03/06
صفحه 1 از 1030