مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین کاربری آموزشی 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری زمین در قالب قرارداد اجاره 1397/10/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ساختمان 1397/10/29 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ ششدانگ پلاک ثبتی 18461 فرعی از 1783 اصلی 1397/10/26 رجوع به آگهی
فروش ملک 1397/10/26 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک 1397/10/29 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1397/10/29 رجوع به آگهی
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی خود با عیار 65 درصد با شرایط تحویل به صورت FOB 1397/10/29 رجوع به آگهی
selling and export of 75.000 metric tons pellet (%fe:65) 1397/10/29 رجوع به آگهی
رهن و اجاره ساختمان مسکونی جهت اسکان بیماران تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سطح کشور 1397/10/28 1397/10/29
صفحه 1 از 660