مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد بر نیاز خود 1398/03/05 1398/03/21
فروش ملک به مساحت 363 متر مربع ملک ساختمان انبار با سقف سبک خرپای شیروانی به متراژتقریبا363متر مربع... 1398/03/04 رجوع به آگهی
ملک به مساحت عرصه109متر مربع با موقعیت تجاری 1398/03/04 1398/04/03
فروش یک قطعه زمین دارای عرصه محصور به مساحت تقریبا127/5مترمربع واعیانی شامل یک دهنه مغازه بمساحت تق... 1398/03/04 1398/04/03
فروش ششدانگ ملک 1398/03/04 1398/03/21
فروش پانل دیواری پیش ساخته مبتنی برابعاد 2/5*2/5 متر به ضخامت حدود 15 سانتی متر با پایه مبتنی کار شد... 1398/03/02 1398/03/26
فروش 88 متر مربع سنگ ساختمانی دیوید عباس آباد هر متر مربع به مبلغ 1،400،000 ریال 1398/03/02 رجوع به آگهی
اجاره 3 باب ساختمان در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهر کرمان 1398/03/04 1398/03/20
مزایده مال منقول ـ خودرو پژو 405 مدل 1386 به شماره انتظامی 369ب32ایران 45 1398/03/04 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی مساحت 244/56 و فروش زمین با کاربری مسکونی مساحت 248/26 و ... 1398/03/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 829