مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 3 قطعه زمین مسکونی از پلاک ثبتی 5087 اصلی 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارک های سطح شهر 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرفه های پایانه مسافربری 1398/11/28 1398/12/19
فروش شش دانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی2976فرعی از3614اصلی واقع در بخش 2 به مساحت 75/97 مت... 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی اسقاط 1398/11/28 1398/12/01
selling and exporting 30.000 Mt of 5SP steel Billets (size, 150*150 mm) on the basis of FOB shipping... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش ملکی یا قطعه زمین به مساحت 1141 مترمربع در این ملک یک ساختمان 60 مترمربعی پیچ و مهره و ... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش ساختمان بازارچه که دارای 7000 مترمربع عرصه و حدودا 14000 مترمربع اعیان ( اسکلت بتنی در 5 طبقه )... 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه ملک با کاربری (مسکونی - تجاری - صنعتی) 1398/11/27 رجوع به آگهی
فروش 1- پسته کله قوچی باانس 26 با رویت متوسط 7عدل ،دوسوم محصول 250/2 کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 94/0... 1398/11/27 1398/12/20
صفحه 1 از 1292