کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7695583
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی داغی اتوموبیل استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/12/09
7689603
ویژه
مزایده فراخوان شناسایی ملک جهت خرید در شهرهای دزفول، بوشهر و پارس آباد مغان استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7674447
ویژه
مزایده فروش خانه محوطه و زمین صیفی کاری - یک قطعه زمین شالیزاری بایر-زمین شالیزاری دایر استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/12/14
7673816
ویژه
مزایده واگذاری تعدادی از املاک خود واقع در شهرهای اردبیل، همدان، لاهیجان، را با کاربری مسکونی /تجاری استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/12/12
7667294
ویژه
مزایده فروش دو دستگاه CNC کاملا نو (دستگاه واتر جت rdx water jet cnc نوع rdx و دستگاه هوا برش و پلاسما rdx plasma cnc نوع lynx) استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7665147
ویژه
مزایده فروش دو عدد Shelter مستعمل خود را در تهران و قم استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7660572
ویژه
مزایده فروش مقدار حدودا 90 تن لوله ی مصرفی استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7657057
ویژه
مزایده واگذاری کلیه ماشین آلات خطوط تولید رب گوجه فرنگی فله و 000 استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7655752
ویژه
مزایده فروش حدود 10 تن ضایعات سوپر ویژه و مقدار متنابهی ضایعات استیل نگیر استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7655748
ویژه
مزایده فروش حدود 4500 کیلوگرم ضایعات فولاد استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7638819
ویژه
مزایده فروش حدود 10 تن ضایعات سوپر ویژه و مقدار متنابهی ضایعات استیل نگیر استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7638720
ویژه
مزایده فروش حدود 4500 کیلوگرم ضایعات فولاد استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7631750
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی داغی اتوموبیل استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7631235
ویژه
مزایده فروش ملک تجاری در مرکز بازار شهرستان بابل استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7616141
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7616026
ویژه
مزایده فروش مقدار 3 تن سفاله استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7586344
ویژه
مزایده فروش شش دانگ یک پلاک تجاری نوساز به متراژ 72 متر مربع که شامل: یک مغازه دونبش 47 متری ، یک واحد تجاری 25 متری و یک انباری 19 متری با امکانات کامل استان گلستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/01/31
7702800 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی و تعداد 23 قطعه زمین زراعی آبی و دیم -- یک قطعه زمین مسکونی با بنای احداثی استان گلستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702741 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی دارای سند مالکیت به مساحت (4894) چهار هزار و هشتصد و نودوچهار مترمربع استان گلستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702682 مزایده فروش ملک مسکونی استان گلستان 1402/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1375