مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش موتور آب رومانی چهار سیلندر Brasov و موتور و گیربکس آسیاب نود کیلو وات و... 1398/02/04 1398/02/23
فروش ساختمان مسکونی ویلا متراژ حدود184/8 مترمربع از پلاک ثبتی 3999/36-اصلی 1398/02/04 1398/02/29
هشت عدد صندلی چرمی مستعمل هر عدد 1398/02/04 1398/03/13
مجموعه خط تولید ماشین آلات و تجهیزات موجود در طبقه همکف و مجموعه خط سوّم ماشین آلات طبقه اوّل و م... 1398/02/04 1398/03/13
یک دستگاه خودرو سواری پراید 111 مدل89 سفید 1398/02/04 1398/03/02
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2705 متر مربع 1398/02/04 1398/03/20
فروش مشاع به میزان 93.99 سهم مشاع از کل ملک به مساحت 217 متر مربع 1398/02/04 1398/03/06
یک دستگاه |آپارتمان دارای شماره ملک  268/8743/12234  اصلی به مساحت  88/56  متر مربع 1398/02/04 1398/03/04
فروش ملک به مساحت 500 مترمربع در بافت مسکونی حاشیه روستا و فاقد هرگونه اعیانی مستحدثه 1398/02/04 1398/03/18
فروش یک قطعه زمین عرصه تعرفه شده به مساحت 217 متر مربع که قبل تعریض 234.28 متر مربع 1398/02/04 1398/03/06
صفحه 1 از 542