مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 89 رنگ سفید دوگانه سوز و فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 608 LPK و .... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش املاک و مستغلات 1398/12/07 1398/12/22
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هزار و نهصد و نود و هشت مترمربع - ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت نه... 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین عرصه و اعیان به مساحت دویست و هفتاد و چهار مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره دو... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی وسائط نقلیه، ادوات کشاورزی، موتور پمپ ها و اقلام مازاد و مستعمل و ... 1398/12/08 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن بیل دار 1398/12/08 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه( فاقد پروانه تجاری ) به مساحت 17 متر مربع و ... 1398/12/07 1399/01/19
فروش ملک با میزان مساحت 25650 متر مربع 1398/12/06 1398/12/19
فروش یک قطعه زمین مسکونی به همراه اعیانی آن به مساحت 1497 مترمربع 1398/12/06 1398/12/24
فروش دو سهم مشاع از نه سهم شش دانگ اعیانی به استثناء بهای ثمینه اعیانی و چهار دانگ از شش دانگ عرصه ،... 1398/12/06 1398/12/26
صفحه 1 از 941