مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب مغازه-به مساحت تقریبی 31/39 مترمربع 1398/07/21 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 30.84 مترمربع 1398/07/21 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1398/07/21 رجوع به آگهی
اجاره سالن غذاخوری و پذیرائی رستوران 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 800 متر مربع 1398/07/21 1398/08/25
فروش ملک به مساحت 472مترمربع وفاقدهرگونه اعیان ومستحدثات وانشعابات اعم ازآب وبرق وگازوفاقدحصارکشی 1398/07/21 1398/08/20
فروش یک دستگاه خودروی دوو سی یلو مدل 1377 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه مساحت مغازه حدود 13 متر مربع کف سنگ ارتفاع 3/45 مترفاقد بالکن بدنه تا 1/15 متر سنگ... 1398/07/21 1398/08/08
ملک تعرفه شده  قطعه زمینی است که در  اسناد ابرازی  مساحت آن 108 متر مربع قید شده است  کاربری مسکونی... 1398/07/21 1398/08/11
فروش یک قطعه زمین به مساحت 800 متر مربع 1398/07/21 1398/08/25
صفحه 1 از 760