مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل خودرو سواری سمند سورن سفید رنگ مدل 1391 و .... 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی استند 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تلویزیون شهری 1401/04/11 1401/04/28
مزایده یک دستگاه پراید جی تی ایکس مدل 1386 ـ رنگ سفید روغنی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت دویست وشصت مترمربع و چهل و شش دسیمترمربع دارای یکصدو هجده متر مربع زیر بنا که شامل یک باب مغازه به مساحت چهل ویک متر مربع 1401/04/09 1401/04/25
مزایده قطعه تجاری به مساحت 6450 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 حلقه لاستیک کامیونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد4 گوسفند 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک ساختمان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی بیلبورد سطح شهر 1401/04/09 1401/04/28
مزایده فروش یک دستگاه سواری هایما s7 1401/04/09 1401/04/16
مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل خودروسواری سمند سورن EF7سفیدرنگ با مدل 1396 تیپ7 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 212 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده تراکتور مسی فرگوسن مدل 64 - گاوآهن - دیکس 28 پره - عرصه و اعیانی مسکونی و سه قطعه عرصه زراعی و... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان 1401/04/09 1401/04/29
مزایده فروش یک واحد مسکونی به مساحت 163/21 مترمربع 1401/04/08 1401/05/02
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به مساحت 96/ 190 مترمربع 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مزروعی بصورت زراعتی بمساحت 30000 مترمربع 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودرو - سواری پراید -سواری جک 1401/04/08 1401/04/21
مزایده فروش ملک مساحت عرصه آن طبق مساحی به عمل آمده حدود 135 مترمربع می باشد که در آن یک ساختمان مسکونی با قدمت بالغ بر 40 سال با مصالح بنایی و سقف چوب ریزی با پوشش ایرانیت به مساحت تقریبی 105 مترمربع 1401/04/08 1401/04/29
صفحه 1 از 950