مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریت اجرایی طرح ایستگاه تولید بذور مرتعی 1399/04/26 1399/05/11
تعداد 55 عدد تابلو فرش دیواری-روتختی کریستال و .... 1399/04/25 1399/05/20
یکدستگاه خودروی سواری پراید مدل 1394 سایپا 131 1399/04/25 1399/05/12
فروش یک واحد تجاری به مساحت 28.75مترمربع دارای پلاک ثبتی 18428فرعی از 12 اصلی مفروز ومجزا شده از 183... 1399/04/25 1399/05/15
دریچه سقف رنو میدلام  - قاب دریچه سقف رنو میدلام  -جلو پنجره ثابت ... 1399/04/25 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 80000 مترمربع و ... 1399/04/25 1399/05/14
فروش یک قطعه زمین کشاورزی فاقد سند مالکیت  به  مساحت 22000 متر مربع  به صورت دیم و  شیبدار و یک قطعه... 1399/04/25 1399/05/13
شش دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت 181/63متر مربع دارای پلاک 838 فرعی از191 اصلی قطعه 206تفکی... 1399/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجرایی مدیریت طرح ایستگاه تولید بذور مرتعی 1399/04/26 1399/04/30
فروش یک دستگاه یخچال ویترینی شیشه خم دو متری الکترو و چهار دست میز و صندلی 4 نفره و یک عدد کباب پز ب... 1399/04/25 1399/05/08
صفحه 1 از 1057