مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش ملک به میزان 51.10 سهم مشاع از 408.76 سهم ششدانگ 408.76 مترمربع یک قطعه زمین فاقد اعیانی و انشع... 1398/10/29 1398/11/26
واگذاری مدیریت خانه های فرهنگ ها 1398/10/29 1398/11/08
فروش زمین با کاربری مسکونی 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به متراژ 134/32 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین خود 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش ملک طبقه اول یک ملک مسکونی بصورت مشاع از کل ملک به مساحت 160 متر مربع دارای بنای آجری با قدمت... 1398/10/28 1398/11/28
یک قطعه زمین از پلاک ثبتی 1/5010-اصلی به مساحت 3000 مترمربع 1398/10/28 1398/11/26
فروش ملک 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 200 متر مربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 312