مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و.. 1398/12/01 رجوع به آگهی
مینی بوس فیات - مینی بوس هیوندا 1398/12/01 رجوع به آگهی
اجاره غرفه های دائمی صنایع دستی 1398/12/01 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان واقع در روستا مشخصات ثبتی پلاک 113فرعی از124 اصلی 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد هفت قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/01 رجوع به آگهی
فروش 11 قطعه زمین آبی زار به مساحت 13684 متر مربع و 7 قطعه زمین دیمزار به مساحت 24730 و یک قطعه باغ... 1398/11/30 1398/12/17
فروش یک دستگاه کامیون بنز 1924 ده تن کمپرسی - فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 57 فرعی از 56 اصلی به مساحت... 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی 463 فرعی از 155 اصلی به مساحت 16/70 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش دو دانگ اعیان به مساحت 160 مترمربع و عرصه به مساحت 118 مترمربع 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 760