مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک باب عمارت تحت پلاک شماره 246/ 23 فرعی مالیکت فوق الذکر به مساحت 244 مترمربع با مصالح معمول... 1399/04/18 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد ساختمان تجاری به متراژ 21/28 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک واحد ساختمان به متراژ 170 مترمربع دارای پلاک ثبتی 1 فرعی از 593 اصلی 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش یک باب واحد مسکونی به مساحت 466 مترمربع 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 565/29 مترمربع با قیمت 1.965.290.000 ریال و .... 1399/04/18 رجوع به آگهی
یک باب واحد مسکونی--ششدانگ یک باب عمارت تحت پلاک شماره 2079 فرعی از 65 اصلی بخش هفت 1399/04/18 رجوع به آگهی
خودرو سواری سمند سفید رنگ مدل 1394 نوع سوخت بنزین سوز 1399/04/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تجهیزات پزشکی اسقاط 1399/04/18 1399/04/19
مزایده الکترونیکی 236 اموال منقول به شرح ذیل : بدلیجات و ساعت مچی - انواع لوازم خانگی - انواع لوازم... 1399/04/17 رجوع به آگهی
اجاره مکان تزریقات و پانسمان بیمارستان 1399/04/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 862