مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده توقیف یک قطعه زمین به مساحت 90 متر 1400/07/04 1400/08/03
مزایده فروش تعداد 5  قطعه زمین زراعی دیم  و 2قطعه آبی 1400/07/04 1400/07/24
مزایده مقداری زمین کشاورزی به میزان تمامت چهار سهم مشاع از 610 سهم دو سوم آبیزار و چهار پنجم دیمزار از 96 شعیر ششدانگ 1400/07/04 1400/07/24
مزایده 1-  2 تخته فرش 12 متری2- پوسته یخچال 3- یکدستگاه بخاری گازی 4- یک دستگاه ضبط سامسونگ 5- بوفه جای لباس 6- زیرتلویزیون چوبی و .... 1400/07/04 1400/07/17
مزایده فروش مال مشاعی شش دانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 170متر مربع 1400/07/04 1400/07/18
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مدل 1395 1400/07/04 1400/07/20
مزایده دو دانگ ملک 1400/07/04 1400/07/28
مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 200 مترمربع مساحت و قسمت اعیانی آن به متراژ 120متر مربع  میباشد.ساختمان فوق  بصورت 25 سال و .... 1400/07/04 1400/07/18
مزایده فروش تعداد 18 قطعه زمین زراعی دیم و آبی 1400/07/04 1400/07/19
مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 198/5 متر مربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 100 متر مربع و مساحت اعیانی 110 متر مربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مدیون به مساحت عرصه 94/5 متر مربع و همکسف به مساحت 94/5 متر مربع و نیم طبقه به مساحت 50/4 متر مربع دارای ارزش تجاری و کنسول تجاری به معبر 24/2 متر مربع 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد چهار سیستم کامپیوتر با متعلقات 1400/06/28 1400/07/26
مزایده یک دستگاه درام فیلتر پرورش ماهی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکساله دریاچه پارک جهت استفاده از قایقرانی و بازی های تفریحی ورزشی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه از املاک تجاری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده ملک مورد بررسی یک باب عمارت مسکونی یک طبقه بوده که دارای عرصه ای به مساحت 130/98متر مربع و اعیانی به مساحت حدود 130متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید خاکستری متالیک مدل 1391 تیپ 131 1400/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 640