مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چهاردانگ از شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان مسکونی (طبقه اول)تحت پلاک ثبتی شماره 4051... 1398/06/03 1398/06/24
فروش تعداد16 ایستگاه قفسه نوسفید رنگ 1/2 1398/06/03 1398/06/16
ششدانگ یک باب پلاک 3 فرعی از 2202 - پلاک فوق دارای 127 متر مربع عرضه و 35 متر مربع اعیانی طبقه زیرزم... 1398/06/03 رجوع به آگهی
شش قطعه زمین کشاورزی 1398/06/03 1398/07/01
فروش ملک مسکونی اعیان 32متر عرصه 764متر درختکاری 638متر حصار کشی 77متر 1398/06/03 1398/07/02
فروش ملک مسکونی به مساحت 219 مترمربع 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش آور فلو آلومینیوم - دلمه آلومینیوم 1398/06/03 رجوع به آگهی
تعدادی از املاک 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/06/03 1398/06/10
فروش شش دانگ یک باب پلاک 3 فرعی از 2202 دارای 127 مترمربع عرصه و 35 مترمربع اعیانی طبقه زیرزمین و 10... 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 591