کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003439 مزایده اجاره ماشین دهیاری روستای گایکان بمدت یکسال استان لرستان 1403/02/30 1403/03/02
8003068 مزایده ملک مسکونی -تجاری استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002925 مزایده یک باب ساختمان مسکونی استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002892 مزایده فروش ملک : مسکونی نوع بهره برداری : خانه ویلایی و مستغلات استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002888 مزایده فروش ملک خانه ویلایی استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002307 مزایده تجدید مزایده فروش دوقطعه زمین مسکونی شهرداری خرم آباد (واحد املاک شهرداری) استان لرستان 1403/02/30 1403/03/03
8002306 مزایده تجدید مزایده فروش دوقطعه زمین مسکونی شهرداری خرم آباد (واحد املاک شهرداری) استان لرستان 1403/02/30 1403/03/03
8001723 مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شامل 4 مورد کاربری تجاری استان لرستان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/30 1403/03/17
8001710 مزایده فروش یک باب عمارت دارای103.77 متر در یک طبقه با قدمت حدوداً 20 سال استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001662 مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفات شامل 4 مورد آپارتمان مسکونی- یک باب واحد تجاری استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001496 مزایده ملک مذکور یک ساختمان دو طبقه مسکونی با اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و سقف از نوع  طاق ضربی، با قدمتی حدود سی سال بوده که قسمتی از طبقه اول به مساحت حدود 13/5 مترمربع بصورت تجاری می باشد، -... استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001243 مزایده فروش چهار دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان عمارت مسکونی اعیانی ملک در طبقه همکف به مساحت حدود 71 متر مربع و در زیر زمین حدود 13 متر مربع جمعا 84 متر مربع استان لرستان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001142 مزایده فروش پنج قطعه زمین آبی استان لرستان 1403/02/30 1403/03/13
7989805 مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری الیگودرز استان لرستان 1403/02/30 1403/03/12
7988447 مزایده فروش بیل مکانیکی - فروش بیل مکانیکی استان لرستان 1403/02/30 1403/02/30
صفحه 1 از 1272