مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ساختمان کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 448/50 / مساحت اعیان : 280 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی مساحت عرصه 132 مترمربع و اعبانی مسکونی در همکف با متراژ 87.7 مترمربع اعیانی انباری زیر زمین به متراژ 103.2 مترمربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 161/95 مترمربع با کاربیر مسکونی و اعیان حدود 135 مترمربع و خرپشته حدود 15 مترمربع و حیاط حدود 30 مترمربع و فاقد پارکینگ 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده برون سپاری جمع آوری روده حرام و دنبلان و نرینه گاوی کشتارگاه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 200 مترمربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده یک ملک به مساحت 160 متر مربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری برون سپاری جمع آوری روده حرام و دنبلان و نرینه گاوی کشتارگاه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 217/75 مترمربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش میزان یک هفتم مشاع  پس از کسر یک هشتم سهم شامل5قطعه زمین زراعی آبی کل مساحت اراضی برابر 30644متر مربع 1401/04/09 1401/04/29
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی تجاری 1401/04/09 1401/05/01
مزایده یک دستگاه خودرو پراید 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 9000 مترمربع با کاربری زراعی به صورت باغ با درختان مثمر که به صورت یک تپه بوده که به باغ گردو تبدیل شده. 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده تابلو برق 73 کیلووات - تابلو برق - لوله پلی اتیلن و... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ملک تجاری به مساحت 125.51 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده امینو اسید 12 عدد یک لیتری - محلول منیزیم 3عدد یک لیتری - محلول پتاس71عدد یک لیتری و... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده سه دانگ مشاع دامداری پرورش گوسفند 1401/04/09 1401/04/29
مزایده فروش ملک کاربری زراعی به صورت باغ 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 161.95 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش به میزان دو دانگ  از  ملک مسکونی سه طبقه به مساحت 130متر مربع و مساحت اعیانی سه طبقه حدود 300متر مربع 1401/04/08 1401/04/22
مزایده فروش یک دستگاه پرس ضربه ای 80 تن لنگ 1401/04/08 1401/04/22
صفحه 1 از 803