مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یکدستگاه منزل مسکونی 1399/10/29 رجوع به آگهی
ساختمان مسکونی 1399/10/29 رجوع به آگهی
زمین با کاربری تجاری 1399/10/29 1399/11/08
فروش ملک سازمانی 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به شماره ثبت 3900 فرعی از 61 اصلی به مساحت 168.97 مترمربع 1399/10/29 رجوع به آگهی
مزایده و فروش اموال غیرمنقول ـ ملکی به شماره 70/3595 اصلی بخش 6 ناحیه 2 تجاری واقع در همکف به مساحت... 1399/10/29 رجوع به آگهی
فروش املاک تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و 1399/10/29 رجوع به آگهی
یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس ای به شماره پلاک 246س86ایران63 رنگ سفید مدل 1386 1399/10/27 رجوع به آگهی
اقلام مستهلک 1399/10/27 رجوع به آگهی
زـ فروش مقدار 11599 مترمربع کسری از میزان 73646 مترمربع نسبت به سهم هر یک از طرفین ـملک عبارت است یک... 1399/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 506