مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اراضی بایر کاربری معبر به مساحت 3646.5 متر مربع کاربری فضای سبز به مساحت 9098.5 مترمربع و کاربری ادا... 1398/05/30 1398/06/26
یک باب مغازه 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش محصولات کشاورزی 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش مال غیر منقول 6 دانگ مشاعی یک قطعه زمین قطعه دوم تفکیکی باقیمانده پلاک ثبتی 254.255.256.258... 1398/05/30 1398/06/24
فروش اموال اسقاطی و ضایعات آهن آلات استان 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش ماشین آلات دو دستگاه کمپرسی بنز ده تن جفت 1398/05/30 1398/06/06
فروش مقدار 20 تن ذرت دانه ای 1398/05/30 رجوع به آگهی
فروش گاراژ -تراکتور با ادوات (گاوآهن و تراکتور)-باغ -دام 1398/05/30 رجوع به آگهی
6 دانگ مشاعی یک قطعه زمین -دارای 600 متر مربع که در قسمت بر آن2 باب مغازه احداث شده و پشت مغازه ها ف... 1398/05/30 1398/06/11
فروش 107 سهم و ششصد و25 هزارم سهم مشاع آبی به مبذر 45 من حدود 9000 متر مربع و مبذر 322 سهم و 70صدم س... 1398/05/30 1398/06/26
صفحه 1 از 790