مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 104/48 مترمربع 1400/07/04 1400/07/27
مزایده 10 باب واحد تجاری 1400/07/04 1400/07/21
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی شمالی دوطبقه به مساحت عرضه435مترمربع مساحت اعیان ملک در دوطبقه حدود392مترمربع 1400/07/04 1400/07/21
مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ ملک مساحت عرصه 197.56 متر مربع 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه به مبذر دویست من کل اراضی دیم و عموما" تحت کشت گندم و جو و به صورت آیش کشت می شود 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هاچ بک MVM-315S مدل 1397 رنگ خاکستری نوک مدادی متالیک 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق با کاربری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده دو دستگاه خودرو - سواری هاج یک سیستم 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید سایپا 141 مدل 1384 سفید رنگ روغنی و .... 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه ای بمساحت 5770 مترمربع که بصورت یک قطعه باغ با درختان مثمر 3-2 ساله، 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی پلاک 1309 فرعی از یک اصلی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 211.24 مترمربع و دارای ۱۲۰ متر مربع اعیانی در طبقه همکف 1400/07/04 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه باغ 1400/07/03 1400/07/24
مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان مدل 1391 رنگ آبی 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش جو دیم 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان انشعابات اب برق و گاز با مساحت اعیانی حدود 420 متر مربع و حدود 90 متر مربع حیاط اختصاصی و حدود 30 متر مربع انباری و... 1400/07/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح مازاد 1400/07/03 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه - دارای پلاک ثبتی 66۷۰ فرعی از ۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از ۵۶۰۰ به مساحت ۱۱/۳۶ متر مربع و ۱۰ متر مربع بالکن 1400/07/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 820