مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو زانتیا و یک دستگاه خودرو وانت تویوتا اوراقی 1397/12/28 رجوع به آگهی
95 صدم یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان مسکونی 1397/12/27 رجوع به آگهی
یک باب ساختمان مسکونی -پلاک ثبتی 3864 فرعی از 366 اصلی به مساحت 151 متر مربع 1397/12/27 1398/01/19
فروش یک طبقه از یک باب ساختمان مسکونی به متراژ 86 مترمربع 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش خط تولید دوغ شامل لیبل زن حرارتی و پرکن در بند و تانکر مخزن دوغ و نوار نقاله وسایل متعلقات 1397/12/27 رجوع به آگهی
فروش 78.500 مترمربع زمین زراعی دیم 1397/12/26 رجوع به آگهی
شش دانگ یک قطعه زمین (سند دار)مفروز به مساحت 175/15 دسیمتر مربع 1397/12/26 رجوع به آگهی
خودرو پراید مشکی مدل 83 1397/12/26 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه از املاک مسکونی 1397/12/26 رجوع به آگهی
فروش بشکه خالی قیر و دستگاه فیلتر پرسی ایستاده و دستگاه سرند دوار و دستگاه مخزن نگهداری روغن داغ و د... 1397/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 642