مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش مصالح ساختمانی دبستان 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات کشاورزی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 180 سهم از شرکت کشتارگاه مرغ 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 مدل 1387 به رنگ نقره ای متالیک 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1401/04/11 1401/04/14
مزایده فروش یک دستگاه لنورور با کاربری وانت و رنگ سبز مدل 1361 1401/04/09 1401/04/30
مزایده فروش اراضی زراعی آبی و دیم و باغات شامل زمین دیم کنار خرمن جا به مساحت 1440 مترمربع - زمین آبی به مساحت 5390 مترمربع و ... 1401/04/09 1401/04/18
مزایده فروش شش دانگ یک باب ملک دارای مساحت عرصه 593/34متر مربع - ملک شامل 6دانگیکباب گاراژ وچهار باب مغازه 1401/04/09 1401/04/22
مزایده فروش یک دستگاه سواری زانتیا مدل 1382رنگ نقره ای سیر متالیک 1401/04/09 1401/05/02
مزایده یک باب ساختمان دو طبقه مسکونی به مساحت 232 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 280 تن ذرت علوفه ای 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه میدل باس 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصولات کشاورزی 1401/04/09 1401/04/09
مزایده فروش یکباب ساختمان ملک فاقد سند رسمی مسکونی در دو طبقه به صورت یک واحد بدون پارکینگ 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک باب ساختمان دوطبقه به مساحت اعیانی 232 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت 730متر مربع عرصه و170متر اعیانی ـ یک دستگاه موتورسیکلت ـ خودروی سواری پیکان سفیدرنگ 1401/04/09 1401/04/22
مزایده یک جفت نسق زارعانه حدوداً مقدار 200 سهم (من) اراضی مزروعی دیمی به طور مشاع از شش دانگ قریه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه اراضی آبی موروثی 5/8هکتار 1401/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 992