مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک زمین کاربری تجاری 1401/04/11 1401/04/13
مزایده فروش 11 قطعه زمین مسکونی 1401/04/11 1401/04/11
مزایده فروش تمامی یک دستگاه خودروی سواری پژومدل 1396 سفید روغنی ، تیپ 405 slx-tu5 1401/04/09 1401/04/26
مزایده اجاره یک عدداتاق6متری 1401/04/09 1401/04/13
مزایده 30 فنجان آب مشارکتی از 60 فنجان آب با 5 قطعه باغ زرشک- 30 فنجان آب و اراضی تابعه شامل 4 قطعه باغ زرشک - یک قطعه زمین مسکونی بمساحت تقریبی 275 متر مربع و... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش 11 قطعه زمین مسکونی 1401/04/09 1401/04/11
مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ملک داروخانه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه ساختمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 1693 فرعی از 1554 اصلی به مساحت 201.85 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان داروخانه درمانگاه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول انگورموقوفه باغ 1401/04/09 1401/04/21
مزایده ساختمان داروخانه درمانگاه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه لودر کوماتسو 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده سهم الارث نامبرده از پلاک ثبتی به مساحت 198045 متر مربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یکدستگاه کامیون کشنده بنز آکسور مدل85 به رنگ سفید آبی بانوار قرمز ،(بدون گاری) 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه موتور سیکلت 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مزروعی 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین محصور شده به مساحت 299مترمربع 1401/04/08 1401/05/03
مزایده یکدستگاه سواری پژو 405 مدل 1389 نقره ای رنگ به شماره انتظامی 237 ق 23 ایران 64 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 باب واحد تجاری 1401/04/08 1401/04/11
صفحه 1 از 519