کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8100743 مزایده فروش 18 ردیف ملک شامل: 1- ساختمان با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 291.50 مترمربع و اعیانی به مساحت 358 مترمربع 2- زمین با کاربری حریم قانونی شهر به مساحت عرصه 9811.8 مترمربع 3- زمین با کاربری م... استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/03/27
8100649 مزایده فروش یکباب منزل مسکونی استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/04/18
8100077 مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی استان خراسان جنوبی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8100065 مزایده فروش یک دستگاه خودروی زانتیا استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/04/06
8099752 مزایده فروش 15 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/24 1403/03/30
8098888 مزایده فروش ششدانگ ملک مشاع یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10430.40 استان خراسان جنوبی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098610 مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 77 به رنگ خاکستری استان خراسان جنوبی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8098571 مزایده فروش کلش جو در سطح 10 هکتار - فروش کاه وکلش اراضی جو استان خراسان جنوبی 1403/03/24 رجوع به آگهی
8097629 مزایده فروش لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/03/26
8097278 مزایده فروش تعدادی از املاک با کاربری تجاری - مسکونی - انبار تجاری - آموزشی - خارج از محدوده - فرهنگی - تاسیسات شهری و انبارداری پهنه S321 - بافت روستا - باغ - حمل و نقل و انبار - باغات استان خراسان جنوبی، استان البرز، استان خراسان شمالی ... 1403/03/23 رجوع به آگهی
8096618 مزایده زمین زراعی مساحت 700 مترمربع استان خراسان جنوبی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8096487 مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 1377 به رنگ مشکی به شماره انتظامی 274ط81 ایران 52 استان خراسان جنوبی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8096240 مزایده سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی مساحت عرصه کل ملک 249/90 مترمربع و اعیان آن به دو صورت نوساز و قدیمی، اعیان نوساز بمساحت 85 مترمربع اعیان قدیمی ساز بمساحت 106 مترمربع ... استان خراسان جنوبی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8096020 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی به مساحت 244.88 مترمربع استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/04/02
8095991 مزایده فروش دو سهم از ده سهم از ششدانگ ملک مسکونی به مساحت عرصه 250 متر مربع با موقعیت شمالی و اعیان 160 متر مربع استان خراسان جنوبی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8095836 مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و ... استان خراسان جنوبی، استان البرز، استان خراسان شمالی ... 1403/03/23 1403/03/26
8095273 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی به صورت اجاره و بهره برداری موقت استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/04/02
8095163 مزایده فروش تعداد 1 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تعداد 1 قطعه زمین با کاربری تجاری استان خراسان جنوبی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094526 مزایده یک قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در حریم شهر سرایان را استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/04/02
8094524 مزایده آگهـی مزایـده عمـومـی فروش املاک و مستغلات استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/04/02
صفحه 1 از 831