مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه ملک حدود 25 هزار مترمربع :مساحت زمین حدود 25 هزار متر مربع با تعداد 500 اصله درخت 10 ساله پ... 1398/06/03 1398/06/24
یک دستگاه ریکتی فایر به قدرت اسمی 600 آمپر-یک عدد تانکر به وزن 180کیلو گرم وظرفیت 2900لیتر و .... 1398/06/03 1398/06/27
فروش یکباب منزل مسکونی در ر یک طبقه به مساحت تقریبی 94 متر مربع در زمینی به مساحت تقریبی 151 متر م... 1398/06/03 1398/06/24
فروش یک قطعه محوطه اصطبل دامداری به مساحت 245.10 متر مربع که دارای یک باب انباری ( سقف گنبدی -آجری... 1398/06/02 1398/07/01
ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 600 متر مربع 1398/06/02 1398/07/02
فروش شش دانگ منزل مسکونی به مساحت 198 متر مربع زیر بنا حدود 100 متر مربع فاقد پروانه و سازه مشخص و ق... 1398/06/02 1398/06/25
فروش استثنایی املاک 1398/06/02 رجوع به آگهی
فروش ساختمان ، مسکونی تحت پلاک ثبتی 4216 فرعی از 2 اصلی و... 1398/06/03 1398/06/19
فروش ششدانگ یک قطعه زمین که بصورت ساختمان درآمده 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره حق بهره برداری از مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران مشتمل بر استخر و سالن ورزشی 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 498