مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک کاربری مزروعی و مسکونی کشاورزی- زراعی - زمین مسکونی شهری- زمین کارگاهی شهری- زمین تجاری شهری - مسکونی - زراعی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه کامیون باری سیستم    بنز تیپ    ال پی 808 مدل    1362 رنگ    سبز 1401/04/11 1401/04/20
مزایده فروش ضایعات ساختمانی شامل انواع آهن آلات / آلومینیوم / چدن / درب چوبی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی و تجاری 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری تجاری، صنعتی، انباری - زمین، سوله و مغازه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 قطعه زمین تجاری و مسکونی 1401/04/11 1401/04/25
مزایده فروش زمین زراعی دیم 1401/04/09 1401/05/05
مزایده فروش ملک عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 97/9 متر مربع 1401/04/09 1401/05/22
مزایده فروش فروش 83/48 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پلاک یک باب ساختمان مسکونی  سه  طبقه  شامل  زیر زمین  به مساحت 27/5 متر مربع  و طبقه همکف به مساحت 154/55 طبقه اول برابر 154/55 متر مربع 1401/04/09 1401/04/28
مزایده فروش یک باب مغازه 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده دستگاه بسته بندی سس یک نفره 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک زراعی باغ 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروظ قطعات باغ انگوری- یک قطعه زمین دیمزار- زمین مسکونی - یک دستگاه وانت پیکان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده شامل شش دانگ یک ساختمان مسکونی وباغ انگور متروکه 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 24.58 متر مربع - عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 25.16 متر مربع و .. 1401/04/08 1401/05/03
مزایده ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95/82 مترمربع 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک مشاع- به مساحت 199 مترمربع مساحت کل اعیانی به انضام خرپشته حدود 370 مترمربع 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده اعیانی یک باب کارخانه 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب ساختمان مسکونی و زمین با مساحت تقریبی 513 متر مربع - با 162 متر مربع اعیانی در دو طبقه قدمت ساخت : 17 سال 1401/04/08 1401/05/12
صفحه 1 از 1035