کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634725 مزایده یک قطعه زمین مسکونی استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634619 مزایده عرصه واعیان واحد تولیدی مواد غذایی به مساحت (5000متر مربع) بانضمام کلیه ماشین آلات و تأسیسات- استان همدان 1402/03/18 1402/04/06
6634607 مزایده فروش مغازه استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634523 مزایده فروش ملک به مساحت 30066/76 متر مربع بصورت زمین مزروعی آبی استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634471 مزایده فروش ششدانگ یکباب آپارتمان به مساحت 81.5 متر مربع استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634339 مزایده فروش باغات استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634337 مزایده فروش یک واحد مرغداری استان همدان 1402/03/18 1402/04/13
6634333 مزایده ملک با مساحت 155/68 مترمربع. استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634192 مزایده فروش یک باب کارخانه دارای مساحت عرصه حدود 1415 متر مربع و اعیان شامل - یک طبقه انبار با مصالح آجری و سقف شیبدار به مساحت حدود 60متر مربع - یک طبقه فضای سر پوشیده به عنوان سالن به مساحت حدود 65... استان همدان 1402/03/18 1402/04/13
6634054 مزایده فروش زمین زراعی ابی استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634019 مزایده باغ دارای درختان مثمر از نوع گردو  -  بادام – زرد آلو – و غیره به مساحت کلی 1891 متر مربع استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633992 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 95 متر مربع - خودروی سواری، سیستم سمند به رنگ سفید -روغنی تیپ lx xu7 با مدل 1398 استان همدان 1402/03/18 1402/04/01
6633521 مزایده حراج یک دستگاه برلیانس مدل 95 استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633505 مزایده زمین مسکونی مساحت 113/48200 مترمربع - یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 48/76 مترمربع استان همدان 1402/03/18 1402/03/25
6633403 مزایده تعدادی گوساله نر قابل ،پروار گوساله نر شیرخوار گاو حذفی کشتارگاهی تلیسه فری مارتین و غیر ، باردار گاو آبستن کشتارگاهی استان همدان، استان کردستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633356 مزایده ششدانگ اعیانی یک قطعه باغ معنب و مشجر و به انضمام چهار دانگ مشاع از عرصه آن نوع ملک طلق و وقف با کاربری به مساحت 6305 مترمربع مقدار دو دانگ مابقی موقوفه استان همدان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6631024 مزایده فروش ششدانگ اعیانی یک قطعه باغ شامل دیوار کشی اجری دور تادور محدوده -باغ انگوری -اشجار گردو - اشجار میوه -حدود 60 متر مربع خانه کارگری -درب اهنی ورودی و حق ابه لازم و کافی جهت ابیاری باغ میباشد... استان همدان 1402/03/17 1402/03/30
6630605 مزایده فروش عرصه املاک مازاد استان همدان، استان آذربایجان شرقی، استان اردبیل 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630457 مزایده واگذاری شرکت با عرصه شامل 45 هزار متر مربع دارای ابنیه از 1 تا 13 و تاسیسات و تجهیزات مستقر در شرکت شامل تجهیزات بخش شستشو و آبگیری تجهیزات بخش پخت و تغلیظ خط تولید رب کانتینیوز خط بسته بندی رب... استان همدان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6630235 مزایده باغ مورد نظر به مساحت 1750/23 متر مربع دارای انواع درختان مثمر غیر مثمر ساختمان استخر تراس چاه دستی استان همدان 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1273