مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه قطعه زمین 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش قطعه شماره یک به متراژ 194 مترمربع و .... 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان خدماتی-پارکینگ 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه ماشین دوخت پلاستیک با مارک union 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه دکمه زن اتوماتیک سه کله با مارک union 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ یک قطعه زمین مسکونی عرصه با متراژ 466.13 مترمربع 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک باب خانه مساحت عرصه 369/11 مترمربع 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش ملک مساحت عرصه ملک طبق سند مالکیت به پلاک ثبتی شماره 8407 فرعی از 2043 اصلی و شماره ثبت 326... 1397/11/28 1397/12/12
توقیف 6دانگ باغ به مساحت 1809/14 مترمربع اعیان شامل 12تراز بندی {باغچه } که شیب 30تا 40درجه -دارای... 1397/11/28 1397/12/19
یک دستگاه خودرو سواری ال ایکس –ای اف سون-مدل 1388 1397/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 545