مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک دستگاه سواری پژو 207 مدل 1396 رنگ سفید روغنی 1399/04/25 1399/05/09
فروش یک دستگاه موتور سیکلت تریل 200 دینو 1399/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری 6 قطعه اجاره کارگاه اموزشی 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو RD 1600 سبز رنگ - مدل 1383 1399/04/25 1399/05/22
فروش 6 دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای زیرزمین و طبقه همکف حدود 22 مترمربع) و ... 1399/04/26 رجوع به آگهی
فروش هفت سهم و چهارده سی ام سهم از هشت سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 110/15 مترمربع شماره ملک 1 ف... 1399/04/26 رجوع به آگهی
دو قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت 290/10 مترمربع 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش میوه های سردرختی اردوگاه دانش آموزی 1399/04/25 رجوع به آگهی
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به انضمام یک باب مغازه - یک دستگاه خودرو  وانت پیکان 1600 بنزینی سوز به... 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش شامل 33 قطعه زمین زراعی و مسکونی و یکباب منزل مسکونی 1399/04/25 1399/05/15
صفحه 1 از 1154