کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان همدان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان همدان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان همدان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان همدان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان همدان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003316 مزایده زمین های زراعی واقع در اراضی روستای آبشینه قطعه شماره 1 استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003261 مزایده زمین های زراعی واقع در اراضی روستای آبشینه قطعه شماره 3 استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003015 مزایده ملک مسکونی استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002964 مزایده ملک مسکونی نیمه کاره یک مورد رهنی که در نظر کارشناسی آمده استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002883 مزایده زمین های زراعی واقع در اراضی روستای آبشینه قطعه شماره 2 استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002841 مزایده ، یک دستگاه جک هیدروکلاس واقع در سه راهی زاغه کارگاه تریلی سازی رضائی نام کالا : جک پایه توقف کامیون و تریلی استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002824 مزایده سه دستگاه محور کاسه ای، یک دستگاه جک واقع در سه راهی زاغه کارگاه تریلی سازی نام کالا : کامیون کشنده استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002813 مزایده یک دستگاه وانت نیسان آبی رنگ مدل 1383 استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002679 مزایده زمین های زراعی واقع در اراضی روستای آبشینه قطعه شماره 4 استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002660 مزایده فروش به میزان سهم الارث محکوم علیه از منزل مسکونی استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002479 مزایده ساختمان با مساحت 282.95 متر مربع با امتیازات و انشعابات و محوطه سازی به مساحت 887/36 متر مربع دربهار استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002119 مزایده ملک مسکونی استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002063 مزایده پلاک ثبتی 908 فرعی از 66 اصلی و635 فرعی از66 اصلی به استثناء مغازه داودشرکائی استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001800 مزایده عرصه واعیان زمین زراعی به مساحت 31837/76 مترمربع-بهار-بلوار آیت اله بهاری -پشت مسکن مهر استان همدان 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001723 مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد شامل 4 مورد کاربری تجاری استان همدان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/30 1403/03/17
صفحه 1 از 1569