مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در تجهیز و بهره برداری مرکز آموزش هتلداری و گردشگری 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی شامل آهن آلات ملزومات اداری و ضایعات خودرو 1398/06/03 رجوع به آگهی
فروش کل واحد پلاک ثبتی شمارهای 30 و 31 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده از 17/ 1 1398/06/03 1398/06/20
فروش 2 هکتار زمین زراعی دیم از پلاک 139 1398/06/03 1398/06/26
فروش 6دانگ ملک مشاع شمالادر دو قسمت جمعا بطول 7/02متر – شرق در دو قسمت 12/44متر جنوبا 4/98متر درب دی... 1398/06/03 1398/06/27
فروش 6عدد اینه و کنسول منبت کاری شده با چوب روسی به رنگ مشکی طلایی و ابعاد 76در 128 - یک عدد اینه و... 1398/06/03 1398/06/16
ششدانگ پلاک ثبتی 15 فرعی از 3410 اصلی-مساحت 71/90 مترمربع 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری یک مورد اجاره بوفه 1398/06/03 1398/06/13
فروش املاک مازاد 1398/06/03 1398/06/10
فروش 6 دانگ ملک مشاع ـ پلاک ثبتی 1/384/4399 حومه بخش سه 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 751