مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  به رنگ سبزیشمی ، سال تولید:1384 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن مصنوعی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده سالن چند منظوره 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 262.35 متر مربع 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش براده فلزات 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات اسقاطی و تجهیزات مستعمل 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب هتل 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب هتل 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده املاک مازاد بانک ـ کاربری : تجاری - خدماتی - گاوداری - موسسه آموزشی - صعتی 1401/04/11 1401/04/18
مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن کوثر 1401/04/11 1401/04/30
مزایده فروش 8 سهم از 14 سهم  مشاع  در 29 قطعه اراضی به مساحت کلی 295679.84 متر مربع  در قطعات آبیزار و دیم زار 1401/04/09 1401/05/03
مزایده یک باب خانه به مساحت کل اعیانی حدود 160 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو سواری پیکان 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده دو سوم مشاع از قطعه زمین موسوم به 15 هکتاری بمساحت 156056 متر مربع - دو سم مشاع از قطعه زمین موسوم به 9 هکتاری بمساحت 93850 متر مربع و... 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک سهم از مجموع سهم 238 مربوط به شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان 180 مترمربع کاربری مسکونی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دارد یک باب هتل به متراژ 78/2422 مترمربع زیربنا 1401/04/09 1401/04/25
مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات 1401/04/09 1401/04/14
مزایده بشکه خالی روغن - بشکه خالی پلاستیکی 200FOAM لیتری و .... 1401/04/09 1401/04/15
مزایده ملک، زیرزمین با کاربری انباری و حمام قدیمی به مساحت تقریبی 30 مترمربع 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 926