کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989976
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/06
7985668
ویژه
مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی کارخانه استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/03
7963853
ویژه
مزایده اجاره 5 دستگاه واگن لبه بلند استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7963517
ویژه
مزایده فروش 4 دستگاه موتور ژنراتور مستعمل استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/07
7945518
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی از ضایعات گلدان های پلاستیکی استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8003484 مزایده نوبت اول فروش اموال منقول:یک دستگاه وانت پیکان مدل 1388 دوگانه رنگ سفید استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003398 مزایده ( تلویزیون ، مانیتور ، اسکنر ، سنگ انگشتی، سشوار صنعتی، اتوی لوله) استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003388 مزایده سالن شهدای فراهان (1) - گروه کالا : ورزشی استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003353 مزایده اموال منقول سه دستگاه غلطک hr105c7   به شماره سریال های 147-148-143 استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003351 مزایده عمارت مسکونی استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003344 مزایده ملک ششدانگ عرصه واعیان گاوداری استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003300 مزایده فروش یک دستگاه نیسان دوگانه سوز استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003291 مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر کارچان/قطعه زمین صنعتی استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003217 مزایده سنگ انگشتی قیمت 6.000.000 ریال استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003209 مزایده سشوار صنعتی هیوندای 2000 وات قیمت 7.000.000 ریال استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003208 مزایده اسکنر کانون استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003185 مزایده سیم کارت استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8003074 مزایده فروش پراید استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002993 مزایده نوبت اول فروش اموال منقول استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002897 مزایده نوبت اول فروش اموال منقول استان مرکزی 1403/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1501