مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات حمل اموات 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجاره حداکثر یکساله فضای :سالن سمعی و بصری مرکز آموزش فنی و حرفه ای - اتاق برق مرکز آموزش فنی و حرف... 1399/05/22 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب خانه پلاک ۱۷۹۹/۱۲۲۲ بخش ۲ به مساحت عرصه ۳۰۱/۳ مترمربع دارای ۱۶۰ مترمربع اعیانی 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو وانت پیکاپ ریچ دو کابین پارس خودرو سفید رنگ مدل 1397 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سواری سیستم سایپا تیپ 132 مدل 1389 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 10 پمپ سانتری فیوژ ورتیکال 1399/05/22 رجوع به آگهی
حفظ, نگهداری؛ حفاظت, بهره برداری و مدیریت زمین چمن مصنوعی به مساحت 684 مترمربع 1399/05/22 رجوع به آگهی
- مزایده فضاهای مازاد سالن سمعی و بصری و.. 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجاره درمانگاه 1399/05/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2239