مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
6026940 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1401/09/17 1401/11/09
6026900 مزایده عملیات جمع آوری و حمل پسماند های خشک دور ریز عمومی 1401/09/17 1401/09/25
6026887 مزایده فروش خودروهای مشمول کمیسیون ماده 2 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026681 مزایده آپارتمانی است مسکونی به مساحت 75/04 متر مربع 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026299 مزایده واگذاری مجموعه چمن مصنوعی فوتبال و زمین والیبال 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026296 مزایده اجاره بازارچه شهرداری 1401/09/17 رجوع به آگهی
6026213 مزایده ذغال کشف شده 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025945 مزایده فروش ملک مسکونی 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025937 مزایده یکدستگاه سواری بنزE برنگ سبز 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025932 مزایده فروش املاک و مستغلات تملیکی و مازاد 1401/09/17 1401/09/21
6025922 مزایده فروش دو دستگاه خودرو 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025916 مزایده شش دانگ یکباب خانه 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025914 مزایده دو باب خانه با مساحت 424/57 مترمربع 1401/09/17 رجوع به آگهی
6025910 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت گل فروشی 1401/09/17 1401/10/05
6025065 مزایده فروش مقطوعات بازداشتی مقطوعات چوب - ذغال 1401/09/17 رجوع به آگهی
6024755 مزایده اجاره قسمتی از ساختمان سینما به مساحت تقریبی 500متر مربع 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024711 مزایده مساحت: 216 مترمربع، کاربری: مسکونی عرصه ملک به مساحت تقریبی 216 مترمربع و ساختمان موجود در ملک به سطح زیربنای تقریبی 133 مترمربع 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024351 مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی و ساختمان سوله 1401/09/16 رجوع به آگهی
6024338 مزایده واگذاری یک باب مرکز آموزش و پژوهش خود 1401/09/16 1401/09/19
6024307 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری تجاری 1401/09/16 1401/09/28
صفحه 1 از 1947