مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک یک آپارتمان چهار طبقه با سازه فلزی و نمای سنگ ششدانگ اعیانی ملک مذکور ساکن 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1401/04/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک شرکت با کاربری (تجاری/مسکونی ـ مسکونی ـ اداری ـ تجاری ) 1401/04/11 1401/04/20
مزایده واگذاری کارگزاری فروش حدود 2000 تن میوه مرکبات باغات 1401/04/09 1401/04/16
مزایده فروش ملک به مساحت 2283 مترمربع به صورت قسمتی از زمین بابلوک محصوروبه صورت انبارضایعات 1401/04/09 1401/04/20
مزایده فروش ملک 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو سواری 206 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ملک منزل مسکونی 1401/04/09 1401/05/25
مزایده اجاره آمبولانس ها ی حمل متوفی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت (3/84) متر مربع مغازه 1401/04/09 1401/05/02
مزایده فروش یک باب مغازه تجاری به مساحت 23/10 مترمربع و بالکن به مساحت 10 مترمربع 1401/04/09 1401/04/14
مزایده فروش ششدانگ اعیانی یک واحد مسکونی در طبقه اول 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کشتارگاه دام شهرداری 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان با کاربری تجاری دارای عرصه برابر با 21.56 مترمربع واعیانی برابر با همین مقدار 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن و محیط کشتارگاه سنتی 1401/04/09 1401/04/14
مزایده کلینیک 1401/04/09 1401/04/15
مزایده فروش زمین زراعی دیمی 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده یکدستگاه کولر گازی پنجره ای - مبل راحتی 7 نفره 1401/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ملکی است قدیمی ساز مسکونی واقع در منطقه تجاری مسکونی با تراکم کم مساحت عرصه 153/75 مترمربع 1401/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1401/04/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1752