مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره بوفه 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارک های سطح شهر 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرفه های پایانه مسافربری 1398/11/28 1398/12/19
اجاره محل نصب تابلوهای تبلیغاتی: پایه استند - پل عابر پیاده - لمپوست با پایه - ایستگاه تاکسی 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره بیلبوردها برای بهره برداری تبلیغاتی به مدت دو سال 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کد نوسازی 1- 6- 30- 1 مساحت عرصه 1679/19 مترمربع کاربری فرهنگی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره مکان نصب سازه تبلیغاتی شهری 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان نصب سازه تبلیغاتی شهری در ضلع غربی چهارراه 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری نصب و بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی درسی و سومین نمایشگاه 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 9293