مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره تعداد محدودی از تجاری های خودواقع در مجتمع تجاری - تفریحی 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری مجوز احداث، تجهیز و امتیاز بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 1397/12/25 1398/01/18
واگذاری جمع آوری عوارض ورودی میدان 1397/12/25 رجوع به آگهی
اجاره غرفه تنقلات و آبمیوه و بستنی- اجاره کاربری ها و فعالیت های تعریف شده در پارک 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری و بهره برداری از بازار دواب روز چهارشنبه 1397/12/25 1398/01/10
بهره برداری (اجاره) فروشگاه 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری روز بازار 1397/12/25 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ ها 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره حقوق استیجاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقفی با مساحت حدود 16/5 مترمربع 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری بازار هفتگی 1397/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 7447