مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پارکینگ 1397/12/01 رجوع به آگهی
اجاره محل های اجرای طرح پارکبانی سطح شهر 1397/12/01 1397/12/11
واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابان ها 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از املاک 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ های عمومی، تاکسی سرویس و خدمات کارواش خشک 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ های عمومی 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از پارک های حاشیه ای در سطح شهر - طرح پارکبانی در سطح شهر 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابان ها 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و مدیریت طرح الکترونیکی پارک حاشیه ای و غیر حاشیه ای 1397/11/30 رجوع به آگهی
تعمیر بروزرسانی و بهره برداری از قلعه شادی-بهره برداری از پارکینگ-بهره برداری از کانکس ومحوطه اطراف 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 705