مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از پارکینگ 1400/05/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ -مغازه و محل بازی 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ زیرگذر 1400/05/09 رجوع به آگهی
مزایده ارائه مجوز بهره برداری از پارکینگ عمومی - ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری و ... 1400/05/09 1400/05/21
مزایده اجاره واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/05/06 1400/05/07
مزایده واگذاری پارکینگ مکانیزه طبقاتی ـ واگذاری خدمات حمل متوفی 1400/05/06 1400/05/23
مزایده پارکینگ 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ عمومی خودرو 1400/05/06 1400/05/24
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک ساله مغازه ها و املاک 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه پارکینگ خودروئی ـ مغازه صافکاری و نقاشی 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده تعداد ۱۸۱ واحد تحت اختیار خود شامل ۲ طبقه پارکینگ، ۱۷۷ مغازه ، هایپرمارکت و رستوران 1400/05/03 1400/05/03
مزایده اجاره پارکینگ بزرگ 1400/05/05 1400/05/18
مزایده بهره برداری از تاسیسات خود به صورت اجاره یک ساله به بخش خصوصی 1400/05/05 1400/05/16
مزایده واگذاری بصورت اجاره اماکن 1400/05/03 1400/05/13
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانتر 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانتر 1400/05/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 504