مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکینگ های موقت نوروزی 1398/12/01 رجوع به آگهی
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ های موقت نوروزی به صورت اجاره 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ 1398/12/01 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ - سوله های نمایشگاهی - اجاره کمپینگ گردشگری - اجاره بازارچه 1398/12/01 1398/12/11
اجاره پارکینگ 1398/12/01 رجوع به آگهی
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/12/01 1398/12/05
واگذاری پروژه نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1398/11/30 1398/12/08
اجاره پارکینگ 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ های موقت نوروزی به صورت اجاره 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 842