مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت استقرار کیوسک 1400/05/04 1400/05/26
مزایده یک باب غرفه با کاربری کافی شاپ 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار 1400/05/06 1400/05/07
مزایده اجاره ساختمان دبستان 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش دامی 1400/05/06 1400/05/14
مزایده واگذاری غرفه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع و یک باب ساختمان به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضاهای بازی پارک 1400/05/05 1400/05/18
مزایده اجاره یک باب مغازه ـ مساحت تقریبی : 30 مترمربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن رزمی جهت اجاره سالانه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده تجهیز و راه اندازی بوفه های استادیوم نقش جهان جهت سرویس دهی به هواداران 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضا 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 30 غرفه 1400/05/06 1400/05/16
مزایده اجاره تپه آزمون رانندگی 1400/05/06 1400/05/16
مزایده اجاره یک یکباب غرفه تعویض روغنی 1400/05/06 1400/05/26
مزایده واگذاری به صورت اجاره بوفه بزرگ - دکه تنقلات - دکه ساندویچی و ... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/05/06 1400/05/19
مزایده اجاره یک قطعه زمین 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز اجاره غرف بازارچه 1400/05/06 1400/05/09
صفحه 1 از 4675