مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل بوفه های مواد غذایی 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری محل بوفه مواد غذایی 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره سرویس بهداشتی 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای مازاد مراکز:واحد سرایداری-کارگاه اتوماتیک-کارگاه هنرهای تجسمی 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره خرید ضایعات خانگی 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره گیاهان دارویی 1398/07/24 رجوع به آگهی
- اجاره بوفه بیمارستان 1398/07/24 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه ورزشی 1398/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6527