مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره محل مهد کودک بیمارستان 1401/02/31 1401/03/03
مزایده بهره برداری از دفاتر شرکتهای مسافر بری واقع در پایانه 1401/02/31 1401/03/09
مزایده واگذاری اجاره دپو خاک حدود 1/7 تن بر مکعب 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری 1401/02/31 1401/03/02
مزایده اجاره دپوی تعمیرات واگنهای باری 1401/02/31 1401/03/02
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به مساحت 13 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده حق کسب و پیشه / نوع کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجتمع به مدت سه سال 1401/02/31 1401/03/06
مزایده اجاره مغازه تحتانی خوابگاه دانشجویی 1401/02/31 1401/03/03
مزایده اجاره 2 باب مغازه، دکه و سوغات سرا 1401/02/31 1401/03/11
مزایده اجاره سالن ورزشی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده ایجاد غرفه قصابی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرف فروشگاههای زنجیره ای 1401/02/31 1401/03/10
مزایده واگذاری مغازه ها 1401/02/31 1401/03/05
مزایده فضاهای خالی املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 21 فقره از مستغلات این شهرداری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان معاونت شبکه 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن 1401/02/31 1401/03/21
مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی از غرفه ها 1401/02/31 1401/02/26
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از آژانس تاکسی تلفنی 1401/02/31 1401/03/12
صفحه 1 از 5449