مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پلاک 369 فرعی از 11 اصلی دارای 80 مترمربع اعیانی د طبق... 1399/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه خواروبار فروشی به صورت اجاره 1399/04/26 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه مزرعه گل 1399/04/26 رجوع به آگهی
اجاره بها ملک تجاری مغازه 1399/04/26 1399/05/05
دو باب کلاس دبستان 1399/04/26 رجوع به آگهی
اجاره دو باب کلاس در دارالقرآن 14 معصوم در ایام بازگشایی درالقران 1399/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری اطاقک بوفه بیمارستان 1399/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری به متراژ حدود 12 مترمربع 1399/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری با متراژ حدود 20 مترمربع 1399/04/26 رجوع به آگهی
نگهداری راهبری تجهیز و بهره برداری از منافع سیستم های صوتی و تصویری نمایشگاه 1399/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7754