مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دکه مستقر در زیر پله برقی میدان 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری دکه مستقر در پشت دیوار 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه تجاری به صورت اجاره 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری بلوک های 2 و 3 آموزش واقع در بلوار بصورت یکجا 1398/05/28 رجوع به آگهی
اجاره یک واحد تجاری واقع در ترمینال 1398/05/28 1398/06/09
واگذاری تعداد چهار باب از مراکز و فضاهای موجود در مجتمع با کاربری آموزشی و فرهنگی به صورت اجاره 1398/05/28 رجوع به آگهی
بهره برداری از خانه های فرهنگ سطح شهر 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری موقت حق امتیاز ارائه خدمات حمل محصولات پروتئینی با چرخ دستی در میدان میوه و تره بار 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری موقت حق بهره بداری از مراکز عرضه بهداشتی دام زنده با کلیه زیر ساختها و امکانات بهداشتی لازم 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب غرفه خالی با کاربری انتشارات موجود در پایانه بار-واگذاری نکهداری و بهره برداری از کار... 1398/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6215