مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مجتمع به مدت سه سال 1401/02/31 1401/03/06
مزایده اجاره آمبولانس 1401/02/31 1401/03/12
مزایده واگذاری داروخانه - درمانگاه - آزمایشگاه 1401/02/31 1401/03/08
مزایده واگذاری ارائه خدمات مرکز MMT 1401/02/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب ساختمان با عرصه 1400 متر مربع 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان 1401/02/29 1401/03/09
مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان 1401/02/29 1401/03/09
مزایده واگذاری واحد شنوایی سنجی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده درمانگاه 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره درمانگاه 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد بینایی سنجی و عینک سازی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مرکز ترک اعتیاد 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق انتفاع بخشی از ساختمان مرکز درمانی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد انجام بینایی سنجی و فروش عینک مجتمع تخصصی و فوق تخصصی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل واحد شنوای سنجی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره چهار فقره از ساختمانهای تحت تملک 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل آزمایشگاه کلینیک 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد دندانپزشکی به متراژ 90 متر 1401/02/26 1401/03/04
مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل بخش سی تی اسکن کلینیک 1401/02/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 325