مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل خدمات تشخیصی نورولوژی شامل TCD و الکترودیاکنوزیس بیمارستان 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه درمانگاه عمومی شبانه روزی و مرکز جراح 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از فضای اتاق پزشک ورزشگاه 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 و ... 1397/12/22 1397/12/27
واگذاری یک باب واحد تجاری جهت استقرار درمانگاه 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری درمانگاه فرهنگیان 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی 1397/12/21 رجوع به آگهی
اجاره محل آزمایشگاه به همراه مجوزهای بهره برداری از آن 1397/12/21 رجوع به آگهی
حق واگذاری و بهره برداری (اجاره) مجتمع آزمایشگاهی و پایلوت سرامیک پارک 1397/12/20 رجوع به آگهی
اجاره محل آزمایشگاه به همراه مجوزهای بهره برداری از آن 1397/12/20 1397/12/27
صفحه 1 از 317