کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734233 مزایده اجاره ساختمان دو طبقه -با فعالیت در زمینه تاسیس مرکز نگهداری از فرزندان دختر بی سرپرست و بد سرپرست استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734215 مزایده اجاره ساختمان نگهداری استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734213 مزایده اجاره ساختمان نگهداری فرزندان پسر بی سرپرست و فاقد سرپرست استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734144 مزایده واگذاری اجاره محل شیفت عصر دندانپزشکی استان خراسان رضوی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7730428 مزایده اجاره محل تزریقات استان لرستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730424 مزایده اجاره محل به داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات داروئی به مراجعین سرپائی استان کرمانشاه 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730420 مزایده اجاره ساختمان آزادی استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730417 مزایده اجاره ساختمان جدید با کاربری ارائه خدمات توانپزشکی استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730409 مزایده برون سپاری دندان پزشکی مرکز استان بوشهر 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730403 مزایده اجاره مکان خدمات عکاسی استان فارس 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730390 مزایده واگذاری درمانگاه استان یزد 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730353 مزایده اجاره برون سپاری دندان پزشکی استان بوشهر 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730349 مزایده واگذاری به صورت اجاره (برون سپاری) دندان پزشکی استان بوشهر 1402/12/09 رجوع به آگهی
7729113 مزایده برون سپاری بخش رادیو تراپی بیمارستان استان تهران 1402/12/09 1402/12/14
7728545 مزایده واگذاری مجموعه آب درمانی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی 1402/12/09 رجوع به آگهی
7726912 مزایده اجاره غرفه عینک فروشی استان آذربایجان غربی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726908 مزایده اجاره بخشی از بهزیستی باکاربری خدمات بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726814 مزایده اجاره مجتمع بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726793 مزایده اجاره یک واحد ساختمان هلال احمر استان مازندران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7723576 مزایده اجاره خدمات حمل متوفیان سازمان استان لرستان 1402/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 483