مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدمات دفتری و منشی گری ، تنظیفات و باغبانی اداره مرکزی 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه تامین تجهیزات و احداث کامل اتصالات پست 63 کیلوولت 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد مرکز عملیات امنیت SOC 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات آماده سازی ،استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه در سنگ شکن یا محل دپوی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک 5 تن دیزل 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق شهری - توسعه و اصلاح و بهینه شبکه برق روستاها 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه برق 1400/07/10
مناقصه توسعه شبکه برق 1400/07/10
مناقصه جوشکاری پیچ و مهره دکلهای انتقال و فوق توزیع 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه واگذاری تعدادی از مجتمع ها و شهرک های کشاورزی گلخانه ای و دامپروری 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۵ قلم Gate Valve 1400/07/04 1400/08/01
مناقصه برق رسانی به چاه آب کشاورزی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق شهری - توسعه و اصلاح و بهینه شبکه برق روستاها 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات و احداث کامل اتصالات پست 63 کیلوولت 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه لیفتراک 1400/07/07
مناقصه برق رسانی به مجتمع خدمات رفاهی 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه برق رسانی به پرورش گاو 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه کف شکنی و توسعه چاه های نیمه عمیق دستی آب شرب 1400/07/12
مناقصه احداث خط انتقال چاه شهرک 1400/07/12
مناقصه آبرسانی 1400/07/12
صفحه 1 از 2608