مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مطالعات بازنگری طرح جامع ترافیکی شهر کرمانشاه 1401/04/12 1401/04/16
مناقصه رفع حوادث شبکه،خط انتقال و انشعابات آب در سطح منارفع حوادث شبکه،خط انتقال و انشعابات آب 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه رفع حوادث ونگهداری وتعمیرات تاسیسات آب شرب 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه واگذاری امور تهیه ، پخت و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه تجدید رفع حوادث و نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب شهرها 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه توسعه و بازسازی و اصلاح شبکه و خطوط انتقال و کلیه تاسیسات آب روستایی 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اصلاح و بازسازی سقف مخزن ایستگاه پمپاژ 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع و تاسیسات آب شرب روستاهای سنقر 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع و تاسیسات آب شرب روستاها 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه خرید 83500متر لوله PE از سایز 20 تا 315 میلی متر 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بازسازی ، توسعه ، اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید بازسازی ، توسعه ، اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید خرید 6000 دستگاه کنتور آب 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید PIPE 1401/04/12 1401/04/29
مناقصه بازسازی ، توسعه ، اصلاح شبکه و تاسیسات آب روستایی 1401/04/12 1401/04/21
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1401/04/12 1401/04/16
مناقصه واگذاری اجرای بخشی از پروژه 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات بازنگری و تکمیل طرح جامع حمل ونقل 1401/04/12 1401/04/16
صفحه 1 از 2864