مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره - پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی 1398/06/04 1398/06/09
پروژه های آبرسانی 1398/06/04 رجوع به آگهی
پروژه ادامه احداث معبر جنب بانک 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی بصورت حجمی بیمارستان 1398/06/04 1398/06/10
واگذاری امور آماده سازی، طبخ، حمل و توزیع غذای دانشجویان در شش ماهه دوم سال 1398 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی کلیه ساختمان های ادارات کل مرکزی ، مدیریت های شعب و شعب استان ها و... 1398/06/04 رجوع به آگهی
برق رسانی به چاه آب کشاورزی 1398/06/04 رجوع به آگهی
برق رسانی به شهرک صنعتی زاگرس ( برق موقت علی محمد نظری ) 1398/06/04 رجوع به آگهی
برق رسانی به دامداری مهدی کرمی 1398/06/04 رجوع به آگهی
احداث و احیا 6 ایستگاه CPS حفاظت کاتدیک سطح استان 1398/06/04 1398/06/10
صفحه 1 از 4003