مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه های پمپاژ 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه برق رسانی به چاه کشاورزی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه برق رسانی به خانه باغ 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خودرو استیجاری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/02/08
مناقصه اجرای شبکه گازرسانی و ساخت و نصب علمک پلی اتیلن 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث (بازسازی) ساختمان اداری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه برنامه اورژانس اجتماعی 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه توسعه و بهبود شبکه ی حمل و نقل درون شهری شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و بهینه شبکه برق روستاها 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تاسیسات دادگستری 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و اسفالت معابر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت معابر 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان آتشنشانی 1400/02/04
مناقصه واگذاری تهیه کسری تجهیزات واجرای پست 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2470