مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور نظافت و باربری، راننده و توزیع 1399/10/29 1399/11/07
اجاره یا بهره برداری از عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و دستگاههای جایگاه CNG 1399/10/29 رجوع به آگهی
پروژه های آب رسانی - خرید- نصب- راه اندازی سیستم های ضدسرقت - ۳۰ مرکز اداری و تاسیسات آب 1399/10/29 رجوع به آگهی
پروژه های خدمات نظارت کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب شهر 1399/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های مشروحه (برون سپاری فعالیت مرکز فوریت های برق (121) ستاد و شهرستان های تابعه 1399/10/29 رجوع به آگهی
پروژه های آب رسانی ـ خرید- نصب- راه اندازی سیستم های ضدسرقت 1399/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یا بهره برداری و نگهداری از عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و دستگاههای جایگاه CNG 1399/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های خدمات پشتیبانی مربوط به نگهداری و رفع حوادث تاسیسات آب 1399/10/29 رجوع به آگهی
آسفالت معابر سطح شهر 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر تازه آباد 1399/10/29 1399/11/02
صفحه 1 از 4777