مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تسطیح، تیغ زنی و مرمت راه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کود NPK12-12-36 1400/02/05
مناقصه خرید 30 تن برنج 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم پنکونازول 1400/02/05
مناقصه خرید سم بلیس 1400/02/05
مناقصه خرید کود الجیوس 20درصدی مایع 1400/02/05
مناقصه خرید سم رانداپ 1400/02/05
مناقصه خرید کود سکوسترون آهن 6 درصدی جامد 1400/02/05
مناقصه خرید سم امایت 1400/02/05
مناقصه خرید سم گراماکسون 1400/02/05
مناقصه نصب و راه اندازی مجموعه کامل سیستم روشنایی CATII سطوح، پروازی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه واگذاری نصب و راه اندازی مجموعه کامل سیستم روشنایی CATII سطوح پروازی فرودگاه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان انبار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر 1400/01/31
مناقصه عملیات کف سازی در خیابان 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه تسطیح، تیغ زنی و مرمت راه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم روشنائی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/29 1400/02/01
صفحه 1 از 1386