مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای دیوار و نرده 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساحل سازی شورابیل روبری شهرک نادری 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفاری چاههای مطالعاتی (پیزومتری) در محدوده مطالعاتی اردبیل 1398/12/04 1398/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح توان مناطق دو ، سه و پنج 1398/12/04 1398/12/08
ارائه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و تنظیفات اداری و خدمات عمومی امور انتقال نیروی استان 1398/12/04 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذار برای اجرای طرحهای صنعتی پیشنهادی در مناطق کمتر برخوردار کشور - منومر وینیل استا... 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح نخودی ، بادامی و ماسه شکسته 06 1398/12/04 1398/12/13
واگذاری عملیات جایگزینی کابل خود نگهدار بجای سیم مسی به صورت دستمزدی در شبکه های فشار ضعیف در محدوده... 1398/12/04 1398/12/12
حمل مصالح ماسه شکسته 06- نخودی -بادامی 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید 100 دستگاه دیتا پروژکتور 1398/12/03 1398/12/08
صفحه 1 از 2418