مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5728490 مناقصه انجام کلیه امور تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1401/07/06 1401/07/12
5728222 مناقصه قرائت کنتور 1401/07/06 1401/07/10
5727318 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید انواع فیوز تیغه ای 1401/07/06 1401/07/12
5727139 مناقصه انجام کلیه امور تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 1401/07/06 1401/07/12
5726443 مناقصه اجاره بیل بکهوی 1401/07/04 رجوع به آگهی
5723921 مناقصه واگذاری عملیات قرائت کنتور و وصول مطالبات، تست و بازرسی، اصلاح انشعابات مصارف عادی امور برق 1401/07/04 1401/07/10
5723832 مناقصه تکمیل واریانت و اصلاح پیچ حادثه خیز محور 1401/07/04 1401/07/07
5723509 مناقصه تهیه و حمل مصالح قلوه سنگ رودخانه 1401/07/04 1401/07/06
5723431 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1401/07/04 1401/07/07
5723429 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی راه روستایی 1401/07/04 1401/07/07
5723428 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت محور 1401/07/04 1401/07/07
5723427 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1401/07/04 1401/07/07
5723426 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه گردشگری 1401/07/04 1401/07/07
5722948 مناقصه واگذاری قرائت کنتور ووصول مطالبات ، تست وبازرسی و اصلاح انشعابات مشترکین امور برق 1401/07/02 1401/07/10
5722868 مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت محور 1401/07/02 1401/07/07
5722866 مناقصه بهسازی وتکمیل روکش آسفالت محور 1401/07/02 1401/07/07
5722865 مناقصه خرید، نصب وراه اندازی سیستم ویدئو وال مرکز مدیریت راهها 1401/07/02 1401/07/07
5722863 مناقصه اجاره 3 دستگاه کامیون خاور مکانیزه و 2 دستگاه کامیون کمپرسی با راننده جهت حمل زباله با ظرفیت 4 تن با مدل 1390 به بالا 1401/07/02 1401/07/06
5722753 مناقصه لکه گیری وروکش آسفالت محور 1401/07/02 1401/07/07
5721383 مناقصه واگذاری مربوط به انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس غذا شام جهت کارکنان شرکت 1401/07/02 1401/07/06
صفحه 1 از 1626