مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی جدول گذاری خیابانهای 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه خرید و تامین ورق گرم فولادی جهت بازسازی نواحی آسیب دیده از سوانح طبیعی 1401/03/08 1401/03/23
مناقصه خرید 160 دستگاه کنتور دیافراگمی G100 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انتظامات و نگهبانی جهت حفاظت و حراست 1401/03/08 1401/03/03
مناقصه واگذاری اجرای خطوط پمپاژ روستا- احداث مخزن 200 مترمکعبی و فنس کشی و راه دسترسی روستا 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه تأمین شیر آلات و اتصالات باقیمانده خط انتقال آب 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه واگذاری تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمت اول شبکه جمع آوری فاضلاب روستای 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب روستای 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید جدول بتنی پرسی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه کفپوش بتنی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه واگذاری امورتعمیر و نگهداری و راهبری تأسیسات فنی سردخانه ها 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه واگذاری امور شستشو و اتوی البسه بیماران و پرسنل بیمارستان 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه ایجاد دوربرگردان بلوار 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه خرید حدودا 2000 پرس غذای پرسنل 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده 1401/03/08 1401/03/16
مناقصه احداث دوربرگردان بلوار - خرید کفپوش بتنی - جدول بتنی 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات 1401/03/08 1401/03/12
صفحه 1 از 1713