مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات امداد، تعمیرات، نگهداری و انجام خدمات پیشگیرانه خطوط انتقال و شبکه های توزیع و انشعابات آب 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه پروژه خرید، حمل و پخش آسفالت با فینیشر - پروژه خرید آسفالت شکسته کوهی توپکا 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه - راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی / راهبری ماشینهای اداری ستاد منطقه و نواحی فاقد انبار - اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه اجرای دیواره بتنی در قسمت پاشنه دیواره بتن مسلح 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات کابل فیبر نوری در استان 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری ، عمومی / راهبری ماشینهای اداری ستاد منطقه و نواحی فاقد انبار / اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمای 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه به کارگیری یک دستگاه جرثقیل 20 تنی جهت فعالیت های جاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین Weigh Feeder 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین مواد شیمیایی فلوتاسیون از قبیل پکس - کف ساز mibc - کف ساز a62 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات پمپ متسو 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سکتور سایت کنسانتره 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمایی 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری , عمومی 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی پارک 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه آسفالت معابر 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه اجرای آسفالت معابر 1400/09/10 1400/09/22
مناقصه آسفالت معابر 1400/09/10 1400/09/22
صفحه 1 از 1597