مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه تهیه و تامین خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جانبی توربین گازی BBC-9D واحد سه نیروگاه 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه گازرسانی به روستاها 1400/02/04
مناقصه گازرسانی به صنایع 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان ثبت اسناد واملاک 1400/02/08
مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه واگذاری خدمات شهری 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/01/26 1400/02/07
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی و تولید قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات دستگاه FSANStorage Unity و تجهیزات شبکه متعلقه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه گازرسانی به روستاهای دولت آباد و ساری بلاغ کبودراهنگ 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان و محوطه و دیوار محوطه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و راه اندازی نرم افزار ارائه پیش بینی وضع هوا در بخش های خبری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری رفیوژ وسط خیابان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1400/02/02
مناقصه سفت کاری بلوک 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات ساماندهی ورودی های شهر 1400/01/26 1400/02/04
مناقصه جدولگذاری رفیوژ وسط خیابان 1400/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1474