مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب - - اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق پراکنده در سطح شهر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد 1400/05/02 1400/05/13
مناقصه تعمیرات اساسی 40000 ساعت توربین گاز PT و MAN1304-11 واحد D تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/05/02 1400/05/12
مناقصه تکمیل سالن جلسات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طبقه بندی انبار خود 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور آب سرد 1400/05/02 1400/05/03
مناقصه انجام امور امور خدمات نظافت و باربری، حمل و نقل، توزیع و نامه رسانی و نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه آسفالت رمپ ورود و خروج مجتمع های خدماتی رفاهی - اجرای بیس و آسفالت راه دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه - اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب - اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق پراکنده در سطح شهر 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه پروژه تکمیل سالن جلسات ساختمان اداری 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه امور مربوط به تصفیه خانه مرکز کشتارگاه واقع در داخل کشتارگاه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیرات سردخانه آمونیاکی 1400/05/02 1400/05/13
مناقصه خدمات نظافت و باربری، حمل و نقل، توزیع و نامه رسانی و نگهداری و تعمیرات راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/05/06
مناقصه اجرای بیس و آسفالت راه دسترسی 1400/05/05
مناقصه فالت رمپ ورود و خروج مجتمع 1400/05/05
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق پراکنده 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی 1400/05/05
مناقصه واگذاری شارژ کپسولهای مختلف آتش نشانی 1400/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1539