مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات مشاوره ای در خصوص بروزرسانی و بهبود کارایی حفظ و تولید آب DM 1398/08/01 رجوع به آگهی
تهیه کسری تجهیزات ،نصب وتست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت 1398/08/01 1398/08/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی ساوه 1398/08/01 1398/08/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای سابگرید سازی 1398/08/01 1398/08/09
احداث سالن ورزشی-تکمیل مدرسه-مقاوم سازی مدرسه 1398/08/01 رجوع به آگهی
تامین 1. PC کامل تعداد 200 دستگاه- 2. KVMSWITCH تعداد 100 دستگاه- 1398/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی محلات 1398/08/01 1398/08/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیما... 1398/08/01 1398/08/08
واگذاری تجهیز و نوسازی اراضی (شامل احداث کانال بتنی، ساخت و نصب لوله بتنی مسلح، جاده بین مزارع، لوله... 1398/08/01 1398/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان جنبی فرمانداری کمیجان 1398/08/01 1398/08/09
صفحه 1 از 3275