مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5729465 مناقصه عمومی یک مرحله ای دوربین مدار بسته روستا 1401/07/06 1401/07/14
5729460 مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا 1401/07/06 1401/07/14
5729340 مناقصه اداره امور خودروهای استیجاری شرکت ملی پخش 1401/07/06 1401/07/20
5729320 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز یک پروژه ساختمان 1401/07/06 1401/07/14
5728932 مناقصه واگذاری خدمات مشاوره جهت پروژه نقشه برداری و GISREADY کردن نقشه های تاسیسات شرکت گاز 1401/07/06 1401/08/04
5728690 مناقصه واگذاری حدود 500 هکتار از اراضی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5728353 مناقصه خرید خدمات تامین نیروی آموزشی 1401/07/06 رجوع به آگهی
5728296 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت معابر 1401/07/06 1401/07/14
5728294 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری معابر روستا 1401/07/06 1401/07/11
5728272 مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات تکمیل ساختمان اداره منابع آب شهرستان زرندیه 1401/07/06 1401/07/14
5727964 مناقصه پروژه سنگ چینی و جدولگذاری روستا 1401/07/06 رجوع به آگهی
5727952 مناقصه بهسازی معابر 1401/07/06 1401/07/14
5727949 مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر روستا 1401/07/06 1401/07/14
5727946 مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر 1401/07/06 1401/07/06
5727735 مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت 1401/07/06 رجوع به آگهی
5727668 مناقصه جدولگذاری و زیرسازی روستا 1401/07/06 رجوع به آگهی
5727663 مناقصه مرمت و بازسازی منزل تاریخی 1401/07/06 1401/07/10
5727648 مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت معابر روستا 1401/07/06 1401/07/12
5727642 مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا 1401/07/06 رجوع به آگهی
5727629 مناقصه جدول گذاری معابر روستا 1401/07/06 1401/06/27
صفحه 1 از 2487