مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوله جهت گازرسانی محوطه خوابگاه 1400/02/04
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انجام عملیات لوله گذاری در مسیر قنات 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای گازبانی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کف فرش بتنی و ترافیکی ـ پروژه احداث زورخانه شهر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث خانه بهداشت 1400/02/04
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی 1400/02/01
مناقصه خرید قیر 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه کاربری سازی خودروی آتش نشانی بنز مدل 1924 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی و تولید قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات طبخ, تهیه و توزیع غذای پرسنل به پیمانکار واجد شرایط 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه invite eligible suppliers for the supply of 30.000 MT Anode Carbone Blocks 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای خدماتی ارکان ثالث 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاه های تقلیل فشار 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه طراحی و راه اندازی نرم افزار ارائه پیش بینی وضع هوا در بخش های خبری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهی خدماتی ارکان ثالث 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید قیر 70-60 1400/01/31
صفحه 1 از 2013