کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7990600
ویژه
مناقصه عمومی آژانس خلاقیت و تولید محتوا استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/12
7989957
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های تجاری در سراسر کشور استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989870
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های فنی شبکه در سراسر کشور استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989802
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندیهای فنی IT در سراسر کشور استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989732
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های عمومی در سراسر کشور استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7984312
ویژه
مناقصه واگذاری ارائه خدمات رستوران، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود در شهر تهران استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/08
7962623
ویژه
مناقصه نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن های قطار مسافری در ناحیه مشهد استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7962622
ویژه
مناقصه نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن ها استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7962607
ویژه
مناقصه تامین 1000 حلقه چرخ 920 میلی متری منو بلوک قطار مسافری استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/22
7948588
ویژه
مناقصه عمومی بهره برداری از معادن سنگ آهک کارخانه سیمان جوین استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948575
ویژه
مناقصه عمومی خرید سنگ آهن مورد نیاز کارخانه سیمان جوین (به میزان 50 هزار تن) استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948555
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از آسیابهای سیمان کارخانه سیمان جوین استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948543
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از بارگیرخانه کارخانه سیمان جوین استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948152
ویژه
مناقصه خرید سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان جوین به میزان 50 هزار تن استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7926421
ویژه
مناقصه ساخت و اجرای ساختمان ها، پل، راه و محوطه سازی در شهرستان های سرعین و دورود استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7921580
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7921444
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار استان مرکزی، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8016827 مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح کهاب استان مرکزی 1403/03/04 1403/03/05
8016692 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد دیوار ساحلی (واقع در رودخانه فصلی)شهر جاورسیان استان مرکزی 1403/03/04 1403/03/09
8015904 مناقصه کالیبراسیون کنتورهای آلتراسونیک (4 دستگاه ) ساخت شرکت Honeywell/Elster استان مرکزی 1403/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3018