مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی و ساماندهی پیاده روهای ورودی شهر 1401/04/12 1401/04/14
مناقصه احداث بوستان محله ای 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه خاکبرداری مسیر ریل راه آهن- حمل و پخش انواع آسفالت بصورت مکانیزه 1401/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت، راه اندازی و تولید آب شیرین در قبال بهره مندی از حق فروش آب تولیدی در مجموعه تاسیسات آبرسانی 1401/04/12 1401/04/20
مناقصه واگذاری امور نظافت ساختمانها ، محوطه و فضای سبز مراکز روستایی و شهری 1401/04/12 1401/04/15
مناقصه لیست کوتاه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تکمیلی ساختمان 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ساختمان، موتورخانه و پست برق دانشکده 1401/04/12 1401/04/18
مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارک های عمومی 1401/04/12 1401/04/23
مناقصه عملیات تعریض پلهای محور 1401/04/12 1401/04/16
مناقصه بهسازی آسفالت 1401/04/12 1401/04/16
مناقصه واگذاری امور نظافت، امور خدمات عمومی، لنژری و فضای سبز 1401/04/11 1401/04/14
مناقصه خرید پلمپ کنتور آب 1401/04/11 1401/04/13
مناقصه - خاکبرداری مسیر ریل راه آهن- حمل و پخش انواع آسفالت بصورت مکانیزه 1401/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی آسفالت بخشی از محور 1401/04/11 1401/04/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تعریض پلهای محور 1401/04/11 1401/04/16
مناقصه احداث ساختمان رختکن و جایگاه ویژه تماشاگران مجموعه ورزشی 1401/04/11 1401/04/12
مناقصه عملیات تعریض پلها 1401/04/11 1401/04/16
مناقصه پروژه احداث فضای سبز 1401/04/11 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی آسفالت بخشی از محور 1401/04/11 1401/04/16
صفحه 1 از 1281