مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6399735 مناقصه تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، جدولگذاری، زیر اساس و شبکه جمع آوری فاضلاب در خیابان ها 1401/12/28 1402/01/14
6399334 مناقصه تکمیل راه دسترسی مجموعه سرمایه گذاری 1401/12/28 1402/01/10
6399162 مناقصه اجرای پروژه ساختمان تجاری اداری 1401/12/28 1402/01/10
6399063 مناقصه اجرای عملیات خاکی، جدول و کانال های 560 هکتاری 1401/12/28 1402/01/20
6398084 مناقصه اجرای عملیات خاکی، جداول و کانالهای 560 هکتاری 1401/12/27 1402/01/20
6397972 مناقصه تکمیل راه دسترسی مجموعه سرمایه گذاری استان 1401/12/27 1402/01/10
6397943 مناقصه ساختمان تجاری اداری 1401/12/27 1402/01/10
6397221 مناقصه ساختمان تجاری اداری 1401/12/27 1402/01/10
6397212 مناقصه تکمیل راه دسترسی مجموعه سرمایه گذاری 1401/12/27 1402/01/10
6394810 مناقصه صدور بیمه نامه بدنه تعداد 215 دستگاه اتوبوس درون شهری، سواری و بیمه نامه شخص ثالث 253 دستگاه اتوبوس درون شهری و سواری 1401/12/25 رجوع به آگهی
6393320 مناقصه احداث آبنما و تعمیرات ابنیه فنی محورهای روستایی حوزه استحفاظی استان 1401/12/24 1402/01/06
6393315 مناقصه مقاوم سازی، ایمن سازی و تعمیرات جاری ابنیه فنی 1401/12/24 1402/01/06
6393296 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر ماشین آلات راهداری و حمل و نقل جاده ای 1401/12/24 1402/01/05
6392130 مناقصه خرید خدمت بهره برداری از 110 دستگاه اتوبوس مبتنی بر سطح عملکرد - خرید خدمات بهره برداری از 98 دستگاه اتوبوس مبتنی بر سطح عملکرد 1401/12/24 1402/01/21
6392008 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : مقاوم سازی ایمن سازی و تعمیرات ابنیه فنی- احداث آبنما و تعمیرات ابنیه فنی محورهای روستایی 1401/12/24 1402/01/06
6391435 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیر ماشین آلات 1401/12/24 1402/01/05
6391299 مناقصه صدور بیمه نامه بدنه تعداد 215 دستگاه اتوبوس درون شهری، سواری و بیمه نامه شخص ثالث 253 دستگاه اتوبوس درون شهری و سواری 1401/12/24 1402/01/21
6391009 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی مسجد 1401/12/23 1402/01/09
6389922 مناقصه ارزیابی اب قابل برنامه ریزی و بازتخصیص پایدار منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان 1401/12/23 رجوع به آگهی
6389612 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل روسازی و آسفالت خیابان های فاز توسعه (موسوم به 109 هکتاری) و آسفالت توپکا 1401/12/23 1402/01/05
صفحه 1 از 1357