مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و تامین ورق گرم فولادی جهت بازسازی نواحی آسیب دیده از سوانح طبیعی 1401/03/08 1401/03/23
مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه 1401/03/08 1401/03/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات نگهداری و بازپیرایی بخشی از فضای سبزسطح شهر 1401/03/08 1401/03/11
مناقصه اجرای عملیات خاکی، اینیه فنی و آسفالت محور 1401/03/08 1401/03/18
مناقصه فراخوان عمومے شناسایی پیمانکاران کسب و کار 1401/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نگهداری و بازپیرایی بخشی از فضای سبز 1401/03/07 1401/03/11
مناقصه وانت نیسان دیزلی 1401/03/07 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی 1401/03/07 1401/03/09
مناقصه واگذاری پروژه سرویس، نگهداری و پشتیبانی 2722 دستگاه صدور آنی کارت Evolis منصوبه 1401/03/07 1401/03/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و مقاوم سازی 1401/03/07 1401/03/08
مناقصه احداث فضای سبز آرامستان 1401/03/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه انجام امور خدماتی ( خدمات رانندگی، تاسیسات و نگهبانی - خدمات خودرویی استیجاری) 1401/03/05 1401/03/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات پشتیبانی در شهرداری 1401/03/05 1401/03/09
مناقصه ارائه خدمات پشتیبانی 1401/03/05 1401/03/09
مناقصه واگذاری مدیریتی انجام امور مربوط به فعالیت های خدماتی نظافتی، پشتیبانی دانشگاه 1401/03/05 1401/03/07
مناقصه انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری تأسیسات و تصفیه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بهره برداری، راهبری و نگهداری تصفیه خانه آب شرب شهر 1401/03/05 1401/03/09
مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای 1401/03/04 1401/03/12
مناقصه انجام امور خدماتی شهر بشرویه(رفت و روب-جمع آوری زباله) 1401/03/04 1401/03/11
صفحه 1 از 1221