کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8070597
ویژه
مناقصه فراخوان ارزیابی انتخاب پیمانکار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان گیلان استان گیلان، استان تهران جدید 1403/03/29
8106666 مناقصه اجرای 7 کیلومتر حفره خالی استان گیلان 1403/03/26 1403/03/27
8106194 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نصب انشعاب فاضلاب شهررشت شامل :خرید لوازم ،حفاری ودستمزد نصب استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8106017 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی ، حراست و نگهبانی شرکت آب و فاضلاب گیلان استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8105748 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل ( نقلیه ) استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8105741 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه 3 کلاسه غلام احمدی شاندرمن ماسال استان گیلان 1403/03/26 1403/03/31
8105639 مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز استان گیلان 1403/03/26 1403/03/20
8105599 مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان گیلان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8105193 مناقصه حفاظت فیزیکی ، حراست و نگهبانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8105089 مناقصه جذب سرمایه گذار - واگذاری یک قطعه زمین استان گیلان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8104935 مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی، حراست و نگهبانی شرکت استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8104925 مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل و نقل ( نقلیه ) استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8104919 مناقصه احداث میدان استان گیلان 1403/03/26 1403/04/02
8104236 مناقصه خرید 26 دستگاه ترانسفورماتور 13 پست استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8103959 مناقصه خرید 5٫000 کیلوگرم لیبل opp شفاف - متالایز استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8103911 مناقصه واگذاری پروژه اجرای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر استان گیلان 1403/03/26 رجوع به آگهی
8103748 مناقصه خرید 26 دستگاه ترانسفورماتور 13 پست استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8103480 مناقصه خدمات نصب انشعاب فاضلاب شهر شامل خرید لوازم ، حفاری و دستمزد نصب استان گیلان 1403/03/26 1403/03/30
8103280 مناقصه خرید کامپیوتر استان گیلان 1403/03/26 1403/03/29
8102915 مناقصه خدمات نشت یابی استان گیلان 1403/03/26 1403/03/27
صفحه 1 از 2266