مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لوله و اتصالات 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه اجرای فاز دوم احداث مرکز اداری- امدادی 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی روکش آسفالت محوطه ها، تفکیک کانال های تاسیساتی و دفع آبهای سطحی و تعمیر ریل اسکله های بندر 1400/01/31 1400/02/11
مناقصه قرارداد حجمی امور خدماتی و پشتیبانی ، تایپ متون فارسی و لاتین 1400/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رفت و روب معابر و خدمات شهر 1400/02/09
مناقصه تکمیل رصدخانه و آسمان نمای 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه حفرات خالی 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه عملیات تکمیل بهسازی مدفن 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عملیات تکمیل بهسازی مدفن 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه واگذاری فعالیت های قرارداد حجی امور خدماتی و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین ( یا تواما) و ارائه خدمات تاسیسات ساختمان اداری، الکترونیکی ، مکانیکی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی (پشتیبانی خط تولید) 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات خودرویی درون شهری و برون شهری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه خط لوله 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل رصدخانه و آسمان نما 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و شرکت در بازار برق نیروگاه های حرارتی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه مدیریت تأمین نیروی انسانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید olt-huawei 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید واشیر آلفالاوال HNBR 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فاز دوم احداث مرکز اداری- امدادی کاربری اداری- مساحت عرصه ۱۰۰۰ مترمربع 1400/01/29 1400/02/05
صفحه 1 از 1535