کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6629819 مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل 800/000 تن ششصد هزار تن به صورت سالیانه مواد معدنی استان گیلان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6576651 مناقصه انجام عملیات استخراج، دپو، بارگیری و حمل 600/000 تن استان گیلان 1402/03/02 رجوع به آگهی
6576616 مناقصه واگذاری انجام عملیات استخراج دپو، بارگیری و حمل 800.000 تن به صورت سالیانه سنگ آهک معدن استان گیلان 1402/03/02 رجوع به آگهی
6576609 مناقصه واگذاری انجام عملیات استخراج دپو، بارگیری و حمل 900/000 تن نهصد هزار تن به صورت سالیانه سنگ آهک معدن استان گیلان 1402/03/02 رجوع به آگهی
6554665 مناقصه واگذاری انجام عملیات نسوز کاری کارخانه استان گیلان 1402/02/27 رجوع به آگهی
6549984 مناقصه خرید تجهیزات در 5 ردیف شامل : 1- تیلر با تجهیزات و ادوات کامل 2- تراکتور شالیزاری 3- دورکن 4- دستگاه cnc 5- دستگاه pvc نیمه صنعتی استان گیلان 1402/02/25 1402/03/03
6543274 مناقصه انجام عملیات تولید تخته و پالت چوبی در کارگاه پالت سازی شرکت استان گیلان 1402/02/24 رجوع به آگهی
6486420 مناقصه خرید و حمل مصالح پودر جهت استفاده در کارخانه آسفالت استان گیلان 1402/02/09 1402/02/17
6472250 مناقصه واگذاری انجام عملیات تولید تخته و پالت چوبی در کارگاه پالت سازی استان گیلان 1402/02/04 1402/02/05
6430196 مناقصه واگذاری تهیه، استخراج ،تفکیک، بارگیری و حمل مصالح مغزه و اساس برای اسکله استان گیلان، استان تهران 1402/01/21 رجوع به آگهی
6425455 مناقصه مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای حفاری های اکتشافی–ژئوتکنیکی، انجام تخمین ذخیره و طراحی استخراج رسوبات سد باطله سراسر کشور 1402/01/20 1402/02/01
6422503 مناقصه واگذاری انجام عملیات نسوز کاری کارخانه خود استان گیلان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6412347 مناقصه تولید کاغذ لاینر و تست لاینر به میزان 3000 تن در ماه استان گیلان 1402/01/15 رجوع به آگهی
6412256 مناقصه تولید کاغذ لاینر و تست لاینر صنایع چوب و کاغذ ایران جمعا به میزان 3000 تن استان گیلان 1402/01/15 رجوع به آگهی
6412248 مناقصه بهره برداری کامل واحد تولیدی صنایع چوب شامل خط تولید نئوپان استان گیلان 1402/01/15 رجوع به آگهی
6411267 مناقصه بهره برداری کامل واحد تولیدی صنایع چوب شامل خط تولید نئوپان استان گیلان 1402/01/15 رجوع به آگهی
6399341 مناقصه تهیه استخراج ،تفکیک بارگیری و حمل مصالح مغزه و اساس برای اسکله استان گیلان، استان تهران 1401/12/28 1402/01/06
6397694 مناقصه تهیه استخراج ،تفکیک بارگیری و حمل مصالح مغزه و اساس استان گیلان، استان تهران 1401/12/27 1402/01/06
6378801 مناقصه تولید کاغذ لاینر و تست لاینر جمعاً به میزان 3000 تن استان گیلان 1401/12/20 رجوع به آگهی
6378800 مناقصه تولید کاغذ لاینر و تست لاینر جمعاً به میزان 3000 تن استان گیلان 1401/12/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28