کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7948588
ویژه
مناقصه عمومی بهره برداری از معادن سنگ آهک کارخانه سیمان جوین استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948575
ویژه
مناقصه عمومی خرید سنگ آهن مورد نیاز کارخانه سیمان جوین (به میزان 50 هزار تن) استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948555
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از آسیابهای سیمان کارخانه سیمان جوین استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948543
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از بارگیرخانه کارخانه سیمان جوین استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948152
ویژه
مناقصه خرید سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان جوین به میزان 50 هزار تن استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7921580
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7922155 مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی جهت مدارس استان گیلان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7908578 مناقصه خرید دولومیت کلسینه استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/11 1403/02/21
7908494 مناقصه خرید دولومیت کلسینه استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/11 1403/02/21
7896641 مناقصه خرید مقدار 3000 تن انواع آخال (شهری درجه یک، فروشگاهی و دم قیچی) استان گیلان 1403/02/09 1403/02/18
7894216 مناقصه خرید دولومیت کلسینه استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/08 1403/02/21
7883433 مناقصه امور مربوط به خدمات و پشتیبانی کمپ های صحرایی و آزمایشگاههای نمونه کوبی، شیمی، فسیل شناسی استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1403/02/05 1403/02/16
7878628 مناقصه خرید 15/000 تن پانزده هزار تن سرباره مورد نیاز خود را با مشخصات 45-Sio2:28-38% ، A1203:8-18% ، Ca0:35.ir استان گیلان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7867408
ویژه
مناقصه عملیات حفاری توسط دستگاه راسل استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7867371
ویژه
مناقصه اجرای عملیات اخذ توصیه نامه، حمل مواد ناریه، خرجگذاری و آتشباری در معدن خاک نسوز شهید نیلچیان - اجرای عملیات اخذ توصیه نامه حمل مواد ،ناریه خرجگذاری و آتشباری در معادن سنگ آهک دهسرخ، دولومیت اس... استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7865203
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7814339 مناقصه خرید مقدار 3000 تن انواع آخال (شهری درجه یک، فروشگاهی و دم قیچی) استان گیلان 1403/01/19 1403/01/28
7769335
ویژه
مناقصه عملیات اجرایی مربوط به استخراج با مواد ناریه و تفکیک و بارگیری سنگ لاشه از معدن بینک استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/01/15
7758803 مناقصه خرید انکر میله ای استان گیلان 1402/12/16 رجوع به آگهی
7757005 مناقصه خرید 3 ردیف پیچ و مهره نسوز زیگمنت ورودی کوره استان گیلان 1402/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32