کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8083908 مناقصه خرید و اجرای پروژه حفاری و ترنچر USO استان گیلان 1403/03/21 رجوع به آگهی
8082569 مناقصه واگذاری تهیه و نصب کرکره برقی استان گیلان، استان تهران 1403/03/21 1403/03/27
8082168 مناقصه خرید سه دستگاه پست سیار 63/20 کیلو ولت 30 مگاولت آمپر به همراه ترانسفورماتور استان گیلان 1403/03/21 1403/03/27
8079957 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات نشت یابی در سطح استان گیلان - مدت پیمان : 365 روز (تجدید مناقصه) استان گیلان 1403/03/20 1403/03/27
8079696 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه ذخیره سازیsan استان گیلان 1403/03/20 1403/03/24
8079032 مناقصه واگذاری احداث مخزن 1000 مترمکعبی و تاسیسات جانبی استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8078936 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 1000 مترمکعبی لوشان وتأسیسات جانبی استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8078893 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : پیاده رو سازی و و جدولگذاری خیابان - احداث ساختمان سرویس بهداشتی استان گیلان 1403/03/20 1403/03/29
8078829 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی سال 1403 استان گیلان 1403/03/20 1403/03/24
8078816 مناقصه پروژه اجرای عملیات پیاده روسازی خیابان استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8078702 مناقصه انجام خدمات مشترکین استان گیلان 1403/03/20 1403/03/22
8078318 مناقصه بیمه تمام خطر استان گیلان، استان تهران 1403/03/20 رجوع به آگهی
8077640 مناقصه اجرای پروژه Uso قطعه 3 استان گیلان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8077602 مناقصه واگذاری کنترل زمین لغزه و پایدارسازی دیوار حائل در خیابان استان گیلان 1403/03/20 1403/03/20
8077490 مناقصه واگذاری مدیریت خدمات مشاوره تلفنی 1480 استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8077379 مناقصه تکمیل استخر شنا استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8077112 مناقصه اجرای پروژه USO قطعه 4 استان گیلان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8076798 مناقصه انجام کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی استان گیلان 1403/03/20 1403/03/19
8076713 مناقصه اجرای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر استان گیلان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8076682 مناقصه خدمات پروژه احداث شبکه روشنایی خیابان های استان گیلان، استان تهران، استان مازندران 1403/03/20 1403/03/30
صفحه 5 از 2265