کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6640793 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و پکیج تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری آبهای سطحی مجتمع منازل سازمانی گمرک استان گیلان 1402/03/20 1402/03/30
6632214 مناقصه واگذاری احداث و اجرای طرح سالم سازی ساحل - هدایت و جمع آوری آبهای سطحی شهر استان گیلان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6631579 مناقصه خرید و نصب تجهیزات برقی و مکانیکی و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه استان گیلان 1402/03/17 رجوع به آگهی
6617158 مناقصه اجرای طرح ساماندهی بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در محدوده شهری و روستایی استان گیلان 1402/03/11 1402/03/16
6614187 مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی آب دریا استان گیلان 1402/03/10 1402/03/18
6614091 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی آب دریا استان گیلان 1402/03/10 1402/03/18
6604554 مناقصه پروژه تکمیل احداث و تجهیز چاه فلمن و خط انتقال آب استان گیلان 1402/03/09 1402/03/10
6604140 مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی آب دریا استان گیلان، استان تهران 1402/03/09 1402/03/18
6603747 مناقصه بازسازی و تثبیت سردهنه استان گیلان 1402/03/08 1402/03/09
6598485 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت لایروبی کانال استان گیلان 1402/03/07 1402/03/11
6594333 مناقصه ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭼﺎه ﻓﻠﻤﻦ و ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب استان گیلان 1402/03/07 1402/03/10
6594082 مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تکمیل احداث و تجهیز چاه و خط انتقال آب استان گیلان 1402/03/07 1402/03/10
6591956 مناقصه بهره برداری ، نگهداشت، تعمیرات، اصلاح و بازسازی فاضلاب (بخش شبکه جمع آوری فاضلاب) استان گیلان 1402/03/06 1402/03/08
6591291 مناقصه بازسازی و تثبیت سردهنه کرملات و چمن جوب استان گیلان 1402/03/06 1402/03/09
6588612 مناقصه راهبری ، تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی استان گیلان 1402/03/06 1402/03/10
6586698 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری ، نگهداشت ،تعمیرات ،اصلاح وبازسازی فاضلاب (بخش شبکه جمع آوری فاضلاب ) استان گیلان 1402/03/04 1402/03/08
6585743 مناقصه بهره برداری ، نگهداشت، تعمیرات، اصلاح و بازسازی فاضلاب (بخش شبکه جمع آوری فاضلاب) استان گیلان 1402/03/04 1402/03/08
6585025 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و بالابر خیابان استان گیلان، استان تهران 1402/03/04 1402/03/10
6583676 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و بالابر خیابان استان گیلان، استان تهران 1402/03/03 1402/03/10
6583212 مناقصه اجرای دیوار سنگی (حائل )با سنگ لاشه و نمای مالون (سنگ سر تراش )رودخانه استان گیلان 1402/03/03 1402/03/09
صفحه 1 از 283