کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8097490 مناقصه اجرای خیابان کشی و شبکه هدایت آبهای سطحی مجتمع کارگاهی استان گیلان 1403/03/23 رجوع به آگهی
8094868 مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان استان گیلان 1403/03/23 1403/03/29
8094389 مناقصه واگذاری وصول مطالبات معوقه آب بها، انشعابات وسایر خدمات استان گیلان 1403/03/23 1403/03/26
8094383 مناقصه واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب استان گیلان 1403/03/23 1403/03/26
8093589 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و توسعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی کلاچای استان گیلان 1403/03/23 1403/04/02
8093529 مناقصه واگذاری پروژه احداث و توسعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی استان گیلان 1403/03/23 1403/04/02
8091895 مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها ء،انشعابات وسایر خدمات استان گیلان استان گیلان 1403/03/22 1403/03/26
8087899 مناقصه واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب استان گیلان 1403/03/22 1403/03/26
8087365 مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت دیواره بتنی و حفاظتی انهار سطح شهر رانکوه به طول تقریبی 30 متر استان گیلان 1403/03/22 1403/03/27
8085944 مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار به منظور فعال سازی بندر شیلات کیاشهر استان گیلان 1403/03/21 1403/03/27
8085607 مناقصه واگذاری احداث مخزن 1000 مترمکعبی و تاسیسات جانبی استان گیلان 1403/03/21 1403/03/23
8079032 مناقصه واگذاری احداث مخزن 1000 مترمکعبی و تاسیسات جانبی استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8078936 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 1000 مترمکعبی لوشان وتأسیسات جانبی استان گیلان 1403/03/20 1403/03/23
8078702 مناقصه انجام خدمات مشترکین استان گیلان 1403/03/20 1403/03/22
8077602 مناقصه واگذاری کنترل زمین لغزه و پایدارسازی دیوار حائل در خیابان استان گیلان 1403/03/20 1403/03/20
8075997 مناقصه خیابانکشی و شبکه هدایت آبهای سطحی مجتمع کارگاهی صومعه سرا استان گیلان 1403/03/20 1403/03/22
8074833 مناقصه احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان استان گیلان 1403/03/19 1403/03/29
8073301 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشترکین استان استان گیلان 1403/03/19 1403/03/22
8063788 مناقصه اجرای پروژه سرریز اضطراری سیلاب استان گیلان 1403/03/16 1403/03/29
8059898 مناقصه کنترل زمین لغزه و پایدارسازی دیوارحائل در خیابان استان گیلان 1403/03/13 1403/03/20
صفحه 1 از 322