کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6613165 مناقصه تهیه ونصب حفاظ بلوک مفصلی محور منجیل -رودبار استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612840 مناقصه ترمیم روکش آسفالت مسیر دسترسی به مجتمع استان گیلان 1402/03/10 1402/03/21
6612768 مناقصه خرید 200 دستگاه انواع کلید هوشمند قابل تنظیم با ارزیابی کیفی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/17
6612767 مناقصه خرید 300 دستگاه انواع کلید موتور دار قابل تنظیم استان گیلان 1402/03/10 1402/03/17
6612180 مناقصه اجرای کفسازی خیابان استان گیلان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6612026 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت سه محور راه روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612024 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم بهسازی و آسفالت پلیمری محور استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612021 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای استاندارد سرعت کاه های محور استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612016 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز سوم لکه گیری و روکش آسفالت محور راه استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612014 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612010 مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت ، لکه گیری و روکش آسفالت راه های روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612009 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612007 مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612006 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612003 مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز سوم لکه گیری و روکش آسفالت محور استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6612002 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیددوم مناقصه آسفالت راه روستایی استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6611836 مناقصه زیرسازی و آسفالت از سال استان گیلان 1402/03/10 1402/03/11
6611540 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- واگذاری عملیات مربوط به برون سپاری بهره برداری - اتفاقات و تعمیر و نگهداری -خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبات توزیع برق 2- اختصاص سرشماره و پنل پیامکی وب سرویس جهت ارس... استان گیلان 1402/03/10 1402/03/16
6611499 مناقصه احداث دیوار حفاظتی سنگ لاشه به مقدار تقریبی 100 متر استان گیلان 1402/03/10 1402/03/13
6611473 مناقصه دو عنون مناقصه شامل :فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت ملک کاربری مسکونی استان گیلان، استان تهران 1402/03/10 1402/03/29
صفحه 6 از 1993