کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7679619 مناقصه 12 ردیف مناقصه شامل احداث سیستم روشنایی نقطه ای - لکه گیری و روکش راه های روستایی - زیرسازی و آسفالت راه روستایی- مرمت لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی - خرید و حمل مصالح زیراساس راه روستای... استان گیلان 1402/11/29 1402/11/30
7610170 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه شامل: اجرای آبنمای ریتمیک و آبنمای کف خشک واقع در پارک و سطح شهر استان گیلان 1402/11/11 1402/11/11
7584383 مناقصه اجرای آب نماهای ریتیمک و کف خشک و نورپردازی استان گیلان 1402/11/04 1402/11/11
7583096 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آب نماهای ریتیمک و کف خشک واقع در پارک فجر استان گیلان 1402/11/04 1402/11/11
7576287
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای صخره های سینما گلخانه در دهکده گردشگری گهرپارک استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7576223
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی در دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7570570 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه دستگاه های لنژری مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت استان گیلان 1402/11/01 1402/11/07
7486398
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی جهت دهکده گردشگری گهر پارک سیرجان استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7486386
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت آلاچیق و اکسسوری جهت دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7481960 مناقصه اجرای آب نمای ریتمیک و کف خشک واقع در پارک استان گیلان 1402/10/09 1402/10/14
7481630 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نورپردازی دیواره پل خشتی و نورپردازی درختان چنار بلوار استان گیلان 1402/10/09 1402/10/14
7480251 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد اجرای آبنمای ریتمیک و آبنمای کف خشک - نورپردازی دیواره رودخانه پل خشتی و همچنین نورپردازی درختان چنار استان گیلان 1402/10/07 1402/10/14
7464264
ویژه
مناقصه خرید 2،000 عدد پالت چوبی با ابعاد 115×115 سانتیمتر استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/10/13
7444805
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت آلاچیق و اکسسوری جهت دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/10/04
7444551
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار گرمایش ساختمان 72 و ترامپولین دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/10/04
7438598
ویژه
مناقصه تجدید مناقصه "انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی جهت دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان" استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/10/04
7417525 مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای صخره های سینما گلخانه استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/18 1402/09/25
7415926
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار "اجرای صخره های سینما گلخانه" در دهکده گردشگری گهرپارک استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/09/25
7344479 مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی ماشین کوبنده و تجهیزات بازی سالن سرپوشیده استان گیلان، استان تهران 1402/08/27 رجوع به آگهی
7280760
ویژه
مناقصه شناسایی تامین کننده ملزومات تولیدی شامل: ظروف فلزی، ظروف پلاستیکی ،بشکه ،لیبل ،کارتن، چسب و پالت و غیره استان گیلان، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1402/08/25
صفحه 1 از 22