مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مصالح و تجهیزات اتاقک سر چاه و اجرای خط لوله چاه آب شهر 1398/08/01 1398/08/06
فراخوان ارزیابی کیفی تجهیز اتاقک سرچاه و عملیات خط انتقال چاه 1398/08/01 1398/08/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید یک دستگاه ترانسفورماتور 50 مگاولت آمپر کوره... 1398/08/01 1398/08/08
احداث ساختمان شماره دو اتفاقات و عملیات 1398/08/01 1398/08/02
دعوت از مدیران بازاریابی دارای سابقه همکاری به منظور توسعه بازار خود در صنایع معدنی نفت و گاز 1398/08/01 رجوع به آگهی
خرید آرماتورهای مورد نیاز جهت یکی از پروژه های در دست اجرا 1398/08/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی ساختمان 1398/08/01 رجوع به آگهی
تامین مصالح و تجهیزات اتاقک سرچاه و اجرای خط لوله و سایر عملیات تکمیلی چاه آب شهر - تجهیز اتاقک سر... 1398/08/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات درزگیری و لکه گیری محور -تکمیل عملیات اجرایی زیرگذر 1398/08/01 رجوع به آگهی
تهیه، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب ، راه اندازی و تست عملکردی یکدستگاه پکیج کام... 1398/08/01 1398/08/08
صفحه 1 از 1862