مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید درب حوضچه کامپوزیت 1400/01/31
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت هنرستان های مدارس سطح استان 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت هنرستانها 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه طراحی و تولید قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و راه اندازی نرم افزار ارائه پیش بینی وضع هوا در بخش های خبری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی،تأمین،نصب و راه اندازی یک واحد جدایش 1400/01/27 1400/02/02
مناقصه انجام خدمات مشاوره امور راهبردی، مدیریتی، برنامه ریزی، نظارتی و کنترل مهندسی در طرح ها و پروژه های عمرانی شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه واگذاری پروژه ترمیم و مقاوم سازی بتن برج پریل حدود 20 متر انتهایی جداره خارجی واحد اوره پتروشیمی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تامین و نصب و راه اندازی یک واحد جدایش 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه ترمیم و مقاوم سازی بتن برج پریل انتهایی جداره خارجی واحد اوره 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 2000 دست لوازم انشعاب آب 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه تامین انواع شنت و ترمینال ربوگان دستگاه نقطه جوش 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره امور راهبردی، مدیریتی، برنامه ریزی، نظارتی و کنترل مهندسی در طرح ها و پروژه های عمرانی 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز در نیروگاه 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم انشعاب آب به تعداد 2000 دست 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی پل 1400/01/31
صفحه 1 از 1111