مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه عملیات مربوط به فنس کشی مسیر لوله خط فلر 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه ریچتراک برقی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین اتصالات 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه تامین اقلام یدکی Safety Reilef valve برند sarpag 1400/01/31 1400/02/13
مناقصه تامین 12.000 کیلوگرم ماده شیمیایی 1400/01/31 1400/02/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات پسماند شهری 1400/02/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات پسماند 1400/02/11
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورها 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه صندلی آمفی تئاتر و حمل و نصب در محل 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه خدمات مورد نیاز مگنتوتلوریک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورها 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه خرید رله های زیمنس نیروگاه برق 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه خرید دو دستگاه پیکوربیل مکانیکی ـ اجرای روکش حفاظتی (اسلاری سیل) ـ اجرای لکه گیری و روکش پیچهای ـ اصلاح نشستها و لکه گیری محور ـ ساماندهی تقاطع راهدار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سنگ گچ مورد نیاز کارخانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین خدمات جمع آوری، بارگیری، حمل و دفع زباله ها در دستگاه ها و اردوگاه های حفاری مستقر 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق 1400/02/04
مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه خرید فیلتر 1400/01/30 1400/02/07
صفحه 1 از 2428