کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7990600
ویژه
مناقصه عمومی آژانس خلاقیت و تولید محتوا استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/12
7989957
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های تجاری در سراسر کشور استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989870
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های فنی شبکه در سراسر کشور استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989802
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندیهای فنی IT در سراسر کشور استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7989732
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های عمومی در سراسر کشور استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7984312
ویژه
مناقصه واگذاری ارائه خدمات رستوران، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود در شهر تهران استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/08
7962623
ویژه
مناقصه نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن های قطار مسافری در ناحیه مشهد استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7962622
ویژه
مناقصه نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن ها استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/10
7962607
ویژه
مناقصه تامین 1000 حلقه چرخ 920 میلی متری منو بلوک قطار مسافری استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید 1403/03/22
7948588
ویژه
مناقصه عمومی بهره برداری از معادن سنگ آهک کارخانه سیمان جوین استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948575
ویژه
مناقصه عمومی خرید سنگ آهن مورد نیاز کارخانه سیمان جوین (به میزان 50 هزار تن) استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948555
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از آسیابهای سیمان کارخانه سیمان جوین استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948543
ویژه
مناقصه عمومی نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از بارگیرخانه کارخانه سیمان جوین استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7948152
ویژه
مناقصه خرید سنگ گچ مورد نیاز کارخانه سیمان جوین به میزان 50 هزار تن استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7926421
ویژه
مناقصه ساخت و اجرای ساختمان ها، پل، راه و محوطه سازی در شهرستان های سرعین و دورود استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7921580
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
7921444
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... جدید رجوع به آگهی
8016284 مناقصه Tube bundle extractor 65 ton استان بوشهر 1403/03/03 رجوع به آگهی
8015764 مناقصه واگذاری شامل 7 مورد پیمانکاری تولید قطعات بتنی- تامین کلیه مصالح مورد نیاز مصرفی ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن - تهیه مخلوط - حمل مصالح -تهیه مصالح مواد اولیه تولید بتن و قطعات بتنی ماسه شسته،... استان بوشهر 1403/03/03 رجوع به آگهی
8015756 مناقصه واگذاری بروز رسانی و تعمیر سیستمهای اعلان و اطفاء حریق اماکن استان بوشهر 1403/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3775