مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
غذای روزانه کارکنان 1398/12/04 رجوع به آگهی
اجرای پروژه تعمیر جرثقیل های سقفی 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری مجتمع انبارهای خود به روش مشارکتی 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی منجر به pm ابنیه و اماکن بندر بوشهر 1398/12/04 1398/12/10
واگذاری تعمیرات اساسی منجر به pm محوطه و ساختمان پایانه مسافری، محوطه و ساختمان اداری و برج کنترل، س... 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث خط لوله 30 به طول تقریبی 37 کیلومتر از ترمینال خط لوله میعانات گازی 1398/12/04 رجوع به آگهی
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان 1398/12/04 1398/12/05
احداث ساختمان 1398/12/04 1398/12/05
ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و صنعتی، معابر و فضای سبز، تنظیفات و پاکسازی و سمپاشی ام... 1398/12/04 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی منجر به pm ابنیه بنادر 1398/12/04 1398/12/10
صفحه 1 از 4148