کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381927
ویژه
مناقصه ارائه خدمات نگهداری و ایجاد فضای سبز فاز دوم در دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379307
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/07 رجوع به آگهی
7368724
ویژه
مناقصه خرید 10000 حلقه لاستیک فرسوده جهت استفاده در پیست کارتینگ دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/13
7368723
ویژه
مناقصه خرید 1000 نفر نخل مثمر جهت استفاده در فضای سبز دهکده بزرگ گردشگری گهر پارک استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/13
7368722
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار روت بال، بارگیری و حمل درخت به دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک و کاشت مجدد استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/09
7368721
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای صخره های سینما گلخانه در دهکده گردشگری گهر پارک استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/13
7366625
ویژه
مناقصه انتخاب تامین کننده به منظور خرید تعدادی آداپتور دستگاه پایانه فروشگاهی استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 1402/09/08
7366432
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7366323
ویژه
مناقصه انتخاب پیمانکار عکسبرداری ،تصویربرداری، تولید محتوای رسانه ها جهت واحد روابط عمومی دهکده گردشگری گهر پارک استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/04 رجوع به آگهی
7364630
ویژه
مناقصه خرید اقلام لازم جهت نصب کنتورهای هوشمند آب استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/02 1402/09/11
7364605
ویژه
مناقصه خرید اقلام الکتریکال استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/09/02 1402/09/11
7358174
ویژه
مناقصه خرید سیصد و پنجاه ست سازه کامل نیروگاه خورشیدی خانگی استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 1402/09/08
7358171
ویژه
مناقصه اجرای پروژه های فیبر نوری (FTTH) استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 1402/09/08
7354695
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/30 رجوع به آگهی
7351762
ویژه
مناقصه انتخاب تامین کننده به منظور خرید تعدادی آداپتور دستگاه پایانه فروشگاهی استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/29 1402/09/08
7351571
ویژه
مناقصه انتخاب دستگاه نظارت کارگاهی (MC) پروژه تامین کالا، نوسازی و ارتقاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق مجتمع تهران استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/29 1402/09/13
7347207
ویژه
مناقصه اجرای پوشش نما دیوار ساندویچ پانل واحدهای 404C و 406 پروژه آندسازی استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/28 1402/09/07
7312573
ویژه
مناقصه فراخوان شناسایی ملک جهت خرید در شهر قزوین استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/27 1402/09/10
7312350
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/27 رجوع به آگهی
7301445
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های 2 و 3، جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان بوشهر، استان البرز، استان خراسان جنوبی ... 1402/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3559