مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری و انبارداری کنجاله سویا 1398/08/22 1398/08/29
نگهداری و انبارداری کنجاله سویا در سوله تا سقف ظرفیت حداقل یک میلیون تن 1398/08/21 1398/08/29
عملیات بارگیری,حمل و تخلیه مقدار سیزده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/08/13 رجوع به آگهی
عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار ۲۲۰۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی 1398/08/04 1398/08/09
واگذاری عملیات حمل و تخلیه مقدار 150.000 تن انواع کودهای کشاورزی 1398/07/29 رجوع به آگهی
خرید 145.000 شل آب معدنی یک و نیم لیتری 1398/07/04 رجوع به آگهی
خرید 145000 شل آب معدنی یک و نیم لیتری 1398/07/03 رجوع به آگهی
خرید 145.000 شل آب معدنی یک و نیم لیتری 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی دانشجویان 1398/06/25 رجوع به آگهی
پروژه مراقبت و آبیاری 430 هکتاری و 233 هکتاری 1398/05/16 1398/05/20
صفحه 1 از 35